Natisni vsebino

Prejemanje dodatka za nego otroka s posebnimi potrebami ne izključuje sočasnega prejemanja dodatka za pomoč in postrežbo

11.09.2015 12:46
Kategorija: Diskriminacija - OstaloVaruha človekovih pravic RS (Varuh) je za posredovanje zaprosil oče slepe deklice. Navedel je, da je leta 2008 uveljavil dodatek za nego otroka. Obenem je družina zaradi hude prizadetosti hčerke prejemala tudi dodatek za pomoč in postrežbo. Konec leta 2012 pa so prejeli novo odločbo pristojnega centra za socialno delo (CSD), s katero jim je bila pravica do dodatka za nego otroka ukinjena, z obrazložitvijo, da prejemanje obeh dodatkov sočasno ni mogoče. Več staršev se s tako razlago predpisov ni strinjalo, zato so se po neuspelih pritožbah obrnili na Delovno in socialno sodišče. Sodišče je že leta 2012 pritrdilo prepričanju staršev, da zakon omogoča možnost uveljavitve obeh dodatkov. V obrazložitvi sodbe je sodišče poudarilo, da je pravica do dodatka za nego otroka pravica staršev in posredno pravica otroka, pravica do dodatka za pomoč in postrežbo pa je osebna pravica ki jo lahko uveljavijo slepi ljudje, torej tudi otroci. Čeprav sta minili dve leti od odločitve sodišča, je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) šele junija letos z okrožnico obvestilo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter centre za socialno delo o pravilni razlagi zakona na podlagi sodbe sodišča. Starši morajo tako ponovno oddati vlogo za uveljavitev tiste pravice, ki so se ji leta 2012 na podlagi napačnega tolmačenja predpisov odrekli.

Postavlja se vprašanje, kako je torej z izplačili dodatka za nego otroka oziroma dodatka za pomoč in postrežbo za nazaj. V poizvedbi, ki smo jo v zvezi s problemom opravili na MDDSZ, so pristojni sporočili, da bodo vsak konkreten primer posebej proučili in poiskali za stranke najugodnejšo mogočo rešitev.

Glede na odgovor MDDSZ smo pobudnika napotili na CSD, da bo pravico do dodatka za nego otroka znova uveljavil. Pobuda je bila utemeljena. 11.4-19/2015   


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.