Natisni vsebino

Oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov ne glede na tehnične značilnosti vozila

09.05.2014 14:26
Kategorija: Diskriminacija - Ostalo


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je pobudnik obrnil zaradi spornih pogojev za uveljavitev oprostitve plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov na podlagi 7. člena Zakona o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu (Ur. l. RS št. 57/08).

Na spletnem portalu »predlagam.vladi.si« smo zasledili, da je bil dne 11. 11. 2009 že podan predlog za ukinitev pogojev, ki se nanašajo na tehnične značilnosti vozil (delovna prostornina motorja vozila), dne 21. 12. 2009 pa zabeležen tudi odziv (takrat imenovanega) Ministrstva za promet. Ministrstvo je omenjeni predlog preverilo s strokovnega stališča in se je z njim strinjalo. Predlog za spremembo zakona naj bi pripravili v letu 2010.

Glede na to, da so sporne določbe še v veljavi, smo na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor naslovili poizvedbo. V odgovoru, ki smo ga prejeli konec februarja 2014 so obljubili, da bodo v letošnjem letu pričeli z vladnim postopkom za dopolnitev oziroma spremembo celotnega besedila zakona, v katerem bo predlagano tudi, da se sporna določba ukine.

Pobudo smo tako šteli za utemeljeno, uresničevanje zapisanega pa bo Varuh spremljal še naprej.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.