Natisni vsebino

Dostopnost urada za delo za invalide

17.04.2015 13:36
Kategorija: Diskriminacija - OstaloVaruh človekovih pravic RS (Varuh) je vednost prejel pritožbo zaradi diskriminacije na podlagi invalidnosti na uradu za delo (Urad). Pritožnica (v nadaljevanju: pobudnica) je navajala, da prostori Urada niso dostopni za invalide ter da so uslužbenci Urada njen primer obravnavali nedostojno ter žaljivo. Pobudnica je razgovor na Uradu opravila na hodniku v pritličju stavbe. Hodnik je javen, odprt in prepišen.

Varuh je na Zavod za zaposlovanje (Zavod) naslovil predlog, da odgovori na navedbe pobudnice ter nas obvesti o poteku obravnave njene pritožbe. Posebej smo opozorili na določbi 9. in 6. člena Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), ki se nanašata na zahtevo za zagotovitev dostopnosti objektov v javni rabi za invalide ter na prepoved diskriminacije v postopkih pred državnimi organi. V 6. členu ZIMI je med drugi posebej prepovedano oteževanje vodenja postopka invalidov kot strank s strani javnih uslužbencev, kar onemogoča ali zelo ovira uresničevanje pravic invalidov.
Zavod je v odgovoru na pritožbo podal obširna pojasnila o obravnavi pobudničinega primera ter v zaključku izrazil tudi obžalovanje zaradi neizpolnjenih pričakovanj pobudnice. Glede nadaljnje obravnave pobudnice so se pri ostalih javnih institucijah v kraju zavezali poiskati bolj primeren prostor za razgovor.

Iz odgovora Zavoda smo razbrali, da se je Urad po svojih močeh trudil za zagotovitev nediskriminatorne obravnave pobudnice. Ugotovili pa smo tudi, da se Urad zaveda, da prostori, kjer je bil opravljen razgovor s pobudnico, niso primerni.

Sprejem invalidov na hodniku po mnenju Varuha predstavlja kršitev 6. in 9. člena ZIMI. Varuh je zato Zavodu predlagal, da v izogib morebitnim bodočim kršitvam prepovedi diskriminacije invalidov pri dostopu do prostorov Urada tudi za vse druge primere poiščejo ustrezen prostor za sprejem invalidov. Zavod je predlog Varuha upošteval in se dogovoril za možnost uporabe prostorov upravne enote ter zavoda za zdravstveno zavarovanje, kjer bodo odslej lahko redno zagotavljali sprejem in svetovalno obravnavo invalidov. 10.5-17/2014   


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.