Natisni vsebino

Zoisovi štipendisti

19.10.2008 14:49
Kategorija: Delovnopravne zadeve - Štipendije


Prejeli smo več pobud dijakov – letošnjih gimnazijskih maturantov, ki so v času šolanja v srednjih šolah prejemali Zoisovo štipendijo. V pritožbah varuhinji so izražali ogorčenje nad spremembami, ki so jih doletele jeseni 2008 z uveljavitvijo Zakona o štipendiranju. Zatrjevali so, da so bili z njimi seznanjeni šele z dopisom Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ) konec maja 2008. Zaradi zaostrenih pogojev nekateri dotedanji Zoisovi štipendisti, ki so se po končani srednji šoli vpisovali na visokošolske študijske programe, naenkrat ne bodo več izpolnjevali pogojev, saj v srednji šoli ne bodo dosegli povprečne ocene 4,1. Zatrjevali so, da bi jo lahko dosegli, če bi za zaostrene pogoje vedeli prej. Po njihovem mnenju je bilo obveščanje štipendistov o spremembah prepozno, zaradi česar so vsi, ki so leta 2008 končali srednjo šolo, v diskriminatornem položaju v primerjavi z drugimi dosedanjimi štipendisti, ki še naprej prejemajo štipendije v skladu s prej veljavnimi pravili (po starem). Po njihovem mnenju je bilo (pre)pozno obveščanje izvedeno namenoma. Pričakovali so, da bo Varuh človekovih pravic RS (Varuh) s svojimi aktivnostmi pripomogel k pravični in enakopravni obravnavi Zoisovih štipendistov.

Glede na pomembno dejstvo, da je bil Zakon o štipendiranju sprejet že leta 2007, objavljen v Uradnem listu št. 59/07 4. 7. 2007 in da je 19. 7. 2007 začel veljati, smo pobudnikom sporočili, da Varuh nima možnosti doseči spregleda zakonsko določenih pogojev in da se za kaj takega v skladu z načelom pravičnosti ne more niti zavzeti. Smo pa na ZRSZ naslovili kritično pripombo, da bi, če so že imeli namen o spremembah posebej obveščati učence, dijake in starše, to lahko storili vsaj nekaj mesecev prej. Dejstvo, da sta bila maja 2008 objavljena še dva podzakonska akta, namreč Pravilnik o dodeljevanju Zoisovih štipendij in Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij, po našem mnenju ne more biti razlog za to, da Zoisovih štipendistov v zaključnih letnikih niso o tem, kaj jih čaka, obvestili že jeseni – ob začetku šolskega leta 2007/2008.

Po našem mnenju je bilo zaradi pomanjkljivega in nepravočasnega posredovanja informacij prizadetih kar precej dijakov in študentov. Po podatkih ZRSZ je šolsko leto 2007/2008 končalo 1272 srednješolcev – Zoisovih štipendistov. Od ZRSZ smo zahtevali, naj pojasnijo razloge za pomanjkljivosti v komunikaciji in (pre)poznem obveščanju dosedanjih Zoisovih štipendistov, a so pristojni vse očitke o zavrnili. O tem smo obvestili tudi tedanjo ministrico za delo, družino in socialne zadeve ter ministra za šolstvo in šport.

Vsem, ki so se s pisno pobudo obrnili na nas, smo predlagali, naj skrbno spremljajo sistem štipendiranja na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) in Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendiranje, kjer bodo zagotovo najprej objavljene informacije o morebitnih spremembah glede dodeljevanja štipendij.

Svetovali smo jim, da oddajo vloge za Zoisovo štipendijo, saj če ne izpolnjujejo zakonsko določenega pogoja povprečne ocene, lahko zaprosijo za Zoisovo štipendijo tudi na podlagi izjemnih dosežkov na drugih področjih. Zakon o štipendiranju natančno določa pogoje za pridobitev Zoisove štipendije, vendar zahtevanih pogojev ni treba izpolnjevati kumulativno, kot je to veljalo v dosedanjih predpisih. Kandidat mora izpolnjevati le enega od pogojev (povprečna ocena 4,1, izjemni dosežek ali zlata matura). Na negativno odločbo je mogoča še pritožba. Pobudnike smo še seznanili, naj se v pritožbenem postopku še skrbneje pregledajo kandidatove navedbe in ponovno preverijo možnosti za morebitno pozitivno rešitev. 4.4-1/2008


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.