Natisni vsebino

Obveščanje javnosti

Pravica do obveščenosti je temeljnja človekova pravica.

Javnosti obveščamo na naslednje načine:

  • z dnevnim komuniciranjem in obveščanjem v postopkih reševanja pritožb nad delom organov,
  • z osebnimi pogovori varuhinje in sodelavcev s predstavniki javnosti, ki so pomembne za delo Varuha,
  • z aktivno pomočjo pri izdelavi seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog,
  • z aktivno udeležbo na konferencah, seminarjih, okroglih mizah,
  • prek spletnih strani,
  • prek medijev,
  • z brezplačnim biltenom,
  • z drugimi publikacijami (letno poročilo, posebna poročila, priložnostne publikacije ...),
  • z informativnim gradivom (zloženke, knjižni označevalci, plakati, promocijski spoti …),
  • s projekti in različnimi dogodki.
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt