Natisni vsebino

Zaključki ob koncu posveta o odgovornosti države za sanacijo onesnaženega okolja

28.11.2013 10:55
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuh človekovih pravic je v sodelovanju z Državnim svetom včeraj, 27. 11. 2013, pripravil celodnevni posvet z naslovom Okolje in človekove pravice III: Odgovornost države za sanacijo onesnaženega okolja. 

Posvet je bil pripravljen z namenom, da predstavniki državnih organov, lokalne skupnosti, strokovne javnosti in civilne družbe ter Varuha na enem mestu predstavijo dosedanje izkušnje in težave pri sanaciji nekaterih onesnaženih območij v Sloveniji in ugotovijo možne poti za reševanje.

Udeležence so uvodoma nagovorili:
•    Mitja Bervar, predsednik Državnega sveta RS
•    Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic
•    Dr. Janez Potočnik, evropski komisar za okolje (video posnetek nagovora)
•    Mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje
•    Brigita Čokl, državna sekretarka na Ministrstvu RS za zdravje


V nadaljevanju so svoje poglede v treh sklopih predstavili različni govorci. Več o njih in njihovih temah lahko vidite v programu. Kmalu bodo na voljo tudi video posnetki njihovih predstavitev.

Udeleženci posveta so ob zaključku sprejeli naslednje zaključke:

  1. Država naj aktivno pristopi k pripravi krovnega zakona za vsa onesnažena področja.

  2. Ključno je medresorsko sodelovanje in krepitev sodelovanja države in lokalnih oblasti.

  3. Država - zlasti Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in Ministrstvo za zdravje - naj nemudoma pristopi k reševanju problematike prekomerno onesnaženih območij in pripravi vse ustrezne pravne podlage ter ustrezne aktivnosti tudi za črpanje evropskih kohezijskih sredstev, ki so na voljo v te namene.

  4. Nemudoma je treba zagotoviti izvajanje kratkoročnih javnozdravstvenih ukrepov na prekomerno onesnaženih območjih.

  5. Zagotoviti je treba kontinuirano izvajanje sanacije Mežiške doline in takoj aktivno pristopiti k sanaciji Celjske kotline in Zasavja.

Civilna družba se čuti premalo slišana od države, zato so izrazili željo, da bi se srečali z ministrom za kmetijstvo in okolje. Srečanje naj bi organiziral Varuh človekovih pravic RS v okviru rednih mesečnih srečanja s civilno družbo s področja okolja.

    Nazaj
    Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.