Natisni vsebino

Z ministrom Pličaničem o delu sodne veje oblasti in vprašanjih ZPKZ

11.06.2013 14:49
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Iz novinarskih konferenc


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Ivan Šelih in druge sodelavke in sodelavci so se danes, 11. 6. 2013, srečali z ministrom za pravosodje dr. Senkom Pličaničem in njegovimi sodelavkami in sodelavci.

V dobri uri dolgem sestanku so govorili o delovanju sodne veje oblasti in problematiki povezani s prestajanjem kazni zapora, druge številne teme pa bodo obdelali resorno.  

Pri delovanju sodne veje oblasti so govorili o potrebnih nadaljnjih ukrepih za skrajšanje dolgotrajnih sodnih postopkov in odpravo sodnih zaostankov, o kakovosti sodnega odločanja ter ukrepih za povrnitev ugleda sodstva oziroma za učinkovitejše pravosodje. Minister je varuhinji predal nedavno sklenjeno zavezo Vlade RS in sodne veje oblasti državljankam in državljanom, da do leta 2014 skrajšajo sodne postopke in odpravijo zaostanke.  

V zvezi s prestajanjem kazni zapora so se znova dotaknili prezasedenosti in slabih bivalnih razmer v zavodih za prestajanje kazni zapora in težav zaposlenih oseb v sistemu izvrševanja kazenskih sankcij. Govorili so še o vprašanju učinkovitega pravnega sredstva glede pritožb zaprtih oseb nad razmerami v času njihovega odvzema prostosti, o  vklepanju zaprtih oseb na sodiščih, obiskih otrok pripornikov in podzakonskem okviru delovanja enote za forenzično psihiatrijo.

Več o vsebini pogovorov lahko poslušate tukaj.

Na naslednjih srečanjih bodo podrobno pozornost posvetili problematiki izbrisanih družb, izvršilnim postopkom in nadzoru nad izvršitelji, vprašanjem delovanja sodnih izvedencev, odvetnikov ter nujnosti sprejema zakonika za mladoletnike ter vpeljavi družinskih oddelkov na okrožnih sodiščih, ne le za pravdne zadeve, pač pa tudi za kazenske s področja družinske in spolne problematike. Odprta so še vprašanja specializacije odvetnikov za zastopanje mladoletnikov kot storilcev kaznivih dejanj in kot pooblaščencev  mladoletnih oškodovancev, obveznega zaslišanja otrok v prijaznih sobah in prioritete sojenja v zadevah kaznivih dejanj zoper delovna razmerja in socialno varnost. O vsem tem naj bi se ministrovi sodelavci s svetovalci Varuha v prihodnje pogovarjali po področjih glede na temo.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.