Natisni vsebino

Varuhinja se je srečala z županom Ljubljane

28.11.2013 14:05
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je danes, 28. 11. 2013, s sodelavci v prostorih Varuha srečala z županom Ljubljane Zoranom Jankovićem in direktorjem javnega stanovanjskega sklada MOL-a Sašom Rinkom.

Govorili so o

  • dostopu do neprofitnih stanovanj in bivalnih enot,
  • primerih deložacij in njihovem reševanju,
  • črnih gradnjah,
  • reševanju stanovanjske stiske v občini,
  • praksi pri kategorizaciji cest,
  • prostorskem načrtovanju v občini ter vključevanj občanov v te postopke,
  • prilagojenosti prostora ranljivim skupinam (invalidom, starejšim, staršem z dojenčki,…),
  • nameščanju otrok v vrtce.

Varuhinjo in njene sodelavce je zanimalo tudi, zakaj različni pristopi pri postopkih o prekršku v primerih parkiranja (primer iz dela Varuha). V primerih, ko je postopek o prekršku začet na podlagi predloga oškodovanca oziroma obvestila druge osebe o nepravilnem parkiranju (npr. uslužbenca Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o), je postopek dolgotrajen in stroški za kršitelja praviloma višji od postopka, kjer kršitelj dobi na licu mesta plačilni nalog s strani redarja. Takšni postopki so (poleg tega, da storilca prekrška obremenjujejo tudi s plačilom sodne takse) gotovo dolgotrajnejši in ne zasledujejo namena postopka, ki ga ZP-1 predvideva za prekrške, za katere je mogoče izdati zgolj plačilni nalog. Župan je pojasnil, da imajo premalo zaposlenih redarjev in da jim jih »ZUJF ne dovoli zaposliti več«.

Varuhinja je zadovoljna, ker ima občina urejeno brezplačno pravno pomoč za občane. Dotaknili so se tudi nekaterih primerov varovanja okolja in komunikacije občine s civilnimi iniciativami. Varuhinja pa se je seznanila tudi s primerom družine Strojan na Rojah.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.