Natisni vsebino

Varuhinja znova v Beli krajini

16.02.2017 10:59
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Iz novinarskih konferenc


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je s sodelavci znova poslovala v Beli krajini, tokrat v občini Semič. Pogovarjala se je z osmimi od desetih prijavljenih pobudnikov, ki so ocenili, da jim lahko pomaga pri uveljavljanju njihovih pravic. Srečala se je tudi z županjo Semiča Polono Kambič in njenimi sodelavci in se pogovorila o uresničevanju človekovih pravic občanov. Ugotovitve poslovanja je javnosti predstavila na krajši novinarski konferenci.

Povedala je, da v Semiču posluje prvič, ne pa tudi v Beli Krajini, ter da je to tretje poslovanje v letošnjem letu. Med primeri oseb, ki so se ta da obrnile nanjo, na njeno namestnico dr. Kornelijo Marzel in svetovalca pri Varuhu Natašo Bratož in mag. Uroša Kovačiča, ni bilo nobene rdeče niti, ki bi jih povezovala. Šlo je za osebne zgodbe, ki so podobne kot drugje po Sloveniji. Ni pa se v Semiču srečala niti z enim primerom medsosedskih sporov, kar je drugod običajno.

Pohvalila je skrb občine za občane, posebej akcijo občine, da je 'srcu prijazna', kar pomeni, da je občina na določene točke namestila defibrilatorje, ljudje pa se z lokacijami lahko seznanijo preko poseben aplikacije.
Varuhinja je povedala, da jo je županja Polona Kambič s sodelavcema seznanila o skoraj 17 odstotni brezposelnosti, reševanjem romske problematike in težavami v naselju Sovinek. Varuhinja je kot pozitivno ocenila, da romski otroci hodijo v šolo, prav pa bi bilo, da bi jo tudi končali in kasneje s svojim delom lahko preživeli sebe in svoje. Poudarila je, da pritožb čez delo županje in občinske uprave ni bilo, čemur morda botruje tudi dostopnost županje oziroma odprtost občinske uprave.

Stanje v občini na različnih področjih, ki zadevajo ranljive kot so starejši, otroci, revni, je urejeno, ocenjuje varuhinja po pogovoru z županjo. Uprava je zagrizla v pred tem neurejeno področje neplačevanja najemnin oziroma stroškov za t. i. socialna stanovanja, zato so imeli tudi dve deložaciji. Od takrat jih nimajo več, ljudem, ki se zaradi socialnih težav znajdejo v stiski skušajo pomagati preden se težave poglobijo.
Varuhinja je ob tem znova opozorila, da je nujno ukrepati pravočasno in ne tiščati glave v pesek, saj se da marsikdaj rešitve najti, če se lotimo njihovega iskanja. Enako pri delu Varuha ugotavlja sama.

»Vprašanja, ki so naslovljena na Varuha pet pred dvanajsto, so prepozna«, je poudarila.

Varuh bo podrobno preučil pobudo v zvezi s stanovanjsko problematiko, in sicer težave z etažno lastnino. Ob tem je poudarila, da je lastnina tudi breme. Ocenila pa je, da mora biti delo upravnikov stavb pregledno, investicije morajo biti načrtovane, da lahko tudi tisti, ki so morda socialno šibkejši ustrezno prispevajo brez bojazni pred izgubo bivališča. Problematiko etažnih lastnin bi bilo treba rešiti na sistemski ravni, je k poudarkom varuhinje še dodala namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel.

Varuhinja in svetovalka pri Varuhu Nataša Bratož sta se seznanili s pritožbo nad nekorektnim delom sodišč, oseba se je pri obravnavi počutila kot obdolženka, čeprav je bila oškodovanka. Ne razume tudi poteka reševanja v začetku povsem jasne zadeve, ki na koncu dobi obrat, ki zanjo ni ugoden. Varuhinja je opozorila, da mora biti odnos sodišč do oškodovancev korekten, spoštljiv. Enak mora biti tudi odnos odvetnikov.

V vsaki občini se srečamo tudi s kom, ki ima osebnostne težave, je še poudarila. Pri tem je opozorila tudi na odgovornost zdravnikov. Recept včasih ni dovolj, boljši bi bil pogovor, če bi ga zdravniki utegnili imeti.
Posebej je opozorila na dogodek, ki se bo dogajal v Kulturnem centru Semič, kjer bodo sodelovali tudi invalidi čebelarji in se ga bo kot varuhinja udeležila.

Namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel je povedala, da urejenost pokrajine odraža prizadevnost tukaj živečih ljudi. Zato so ljudje še posebej nezadovoljni, če jim država kljub zakonskim osnovam ne priskoči na pomoč.

Glede na število prebivalcev, ki živijo v občini je število prijavljenih zadovoljivo, je ocenila namestnica. S svetovalcem pri Varuhu mag. Urošem Kovačičem sta se srečala s pripombami na delo izvedencev in zavarovalnic.

Opozorila je tudi na problem pridobitve socialnovarstvenih prejemkov. V konkretnem primeru je bila gospa razočarana nad ravnanjem z ljudmi na centru za socialno delo, ocenila je, da jim tam zaposleni ne posredujejo dovolj informacij. Odloča se v nerazumnih rokih, je menila. Enako dolgotrajni so postopki ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, na kar pa neprestano opozarja tudi Varuh. Namestnica ocenjuje, da se vzpostavlja vtis, kot da država ne bi želela posredovati informacij z namenom, da bi privarčevala pri socialnih transferjih.

Varuhinja je ob koncu še poudarila, da Varuh pogosto opozarja na potrebo po dobrem upravljanju. Zelo si želi, da bi se centri za socialno delo čim prej reorganizirali, kar ministrica za delo, družino, socialne razmere in enak možnosti napoveduje in o čemer potekajo že javne razprave. Nujno je, da so delavci na CSD-jih dostopni ljudem v stiski.

Opozorila je še, da morajo biti javni uslužbenci prijazni in spoštljivi do ljudi, ki iščejo pomoč, saj ne pridejo k njim, ker ne bi imeli kaj početi. Učenje o dobrem upravljanju je trajnostno, je še dodala.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.