Natisni vsebino

Varuhinja z namestniki gostila predstavnice sedme sile

05.01.2018 17:10
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v petek, 5. 1. 2017, na ponovoletni obisk sprejela novinarke nekaterih medijskih hiš. Predstavila jim je vsebino ta dan pravkar končanega pogovora s predsednikom republike Borutom Pahorjem ter nanizala izzive, ki Varuha čakajo s spremembo Zakona o Varuhu človekovih pravic. Seznanila jih je tudi, da je predsedniku Pahorju predala publikacijo, ki je rezultat 4. mednarodne konference Okolje in človekove pravice, katere častni pokrovitelj je bil.

Letos bo Varuh človekovih pravic RS (Varuh) posebno pozornost namenil problematiki starejših na vseh področjih, poleg institucionalnega varstva tudi bolnišničnim okužbam, dostopnosti zdravstva, izzivom demence, diskriminaciji, je dejala varuhinja. V kratkem bo izdal tudi tematsko poročilo o problematiki starejših v zaporih in drugih zaprtih oseb s posebnimi potrebami, je poudaril namestnik varuhinje Ivan Šelih. Dodal je tudi, da bo Varuh aprila v organizaciji s Svetom Evrope pripravil mednarodno konferenco in tako obeležil 10. obletnico delovanja Državnega preventivnega mehanizma (DPM) v Sloveniji.

Varuhinja je še povedala, da bo pozornost Varuha v letu 2018 še naprej usmerjena na delovnopravno področje, pa tudi k ranljivim skupinam, kot so revni, osebe s posebnimi potrebami, otroci, invalidi in drugi.

Opozorila je, da kljub obljubam ministrice za zdravje še ni vzpostavljen pedopsihiatrični oddelek, zato jo je že povprašala o razlogih. Pričakuje tudi rešitev v zvezi s problematiko namestitev oseb z duševno motnjo v varovane oddelke socialno-varstvenih zavodov po nalogu sodišč, na kar Varuh opozarja tudi s posebnim poročilom.

Ocenjuje, da država nima vzpostavljenih mehanizmov, da bi preprečila nakupe nelegalnih gradenj, ki pa so vpisane v zemljiške knjige, tako da potencialni kupec niti ne podvomi, da je z njimi kaj narobe.

Varuhinja želi pripraviti srečanje vseh županov občin, v katerih prebivajo tudi Romi, izmenjati izkušnje z njimi in za to pristojnimi organi ter narediti korak dalje pri iskanju rešitev romskega vprašanja.

Namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel je opozorila, da je ukinjanje enot različnih organov ali služb v odročnih krajih neprijazno do ljudi, pa tudi, da je besedišče uradnih dopisov vse prevečkrat ljudem nerazumljivo. Poudarila je še, da je nujno, da so prebivalci pri uresničevanju svojih pravic aktivni, saj nemalokrat danih pravnih možnosti ne izkoristijo, ali pa se jih poslužijo, ko je prepozno, takrat pa jim tudi Varuh ne more več pomagati.

Namestnik varuhinje Miha Horvat je poudaril, da Varuh na področju beguncev posebno pozornost posveča otrokom brez spremstva in njihovi namestitvi, o čemer bo izdal posebno poročilo. Osredotočen pa je tudi na dolgotrajnost in vsebino postopkov za mednarodno zaščito.

Namestnik varuhinje Tone Dolčič je v pogovoru o pomanjkanju ustreznih nadzornih mehanizmov v državi, ki bi zajezili kršitve, opozoril še, da je poleg tega pomembna ozaveščenost vsakega posameznika o tem, kaj družbeno pravilno ravnanje in kaj ne.Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.