Natisni vsebino

Varuhinja z ministrom Omerzelom o aktualnih vprašanjih

16.10.2013 17:11
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je danes, 16.10. 2013, s svojimi sodelavkami v prostorih Varuha človekovih pravic RS sestala z ministrom za infrastrukturo in prostor Samom Omerzelom in njegovimi sodelavci.

Govorili so o problematiki s področja dela Inšpektorata Republike Slovenije za promet, energetiko in prostor, kjer Varuh zaznava pozitivne premike pri delu in odzivnost.
Varuh je že večkrat (tudi v Letnem poročilu Varuha za leto 2012, str. 187) opozoril, da morajo biti prioritete dela inšpekcijskih služb opredeljene v predpisu in ne z internim aktom, saj bi se na tak način zagotavljala preglednost in povečalo zaupanje v delo inšpekcijskih služb.

Govorili so še o nadzorni funkciji ministrstva glede uresničevanja nalog lokalne skupnosti, ki izhajajo iz Stanovanjskega zakona in postopku sprejemanja Nacionalnega stanovanjskega programa za obdobje 2013-2022, ki naj bi bil po zagotovilih predstavnikov ministrstva v obravnavi na vladi do konca letošnjega leta, v parlamentu pa v začetku prihodnjega leta.

Na področju stanovanjskih vprašanj so ugotavljali, da naj jih po anketah ministrstva sodeč v nekaterih občinah naj ne bi bilo, kar ni nujno realno stanje. Nacionalni stanovanjski program v pripravi naj bi občine trše zavezal k reševanju stanovanjskih vprašanj, obenem pa enakomerneje porazdelil breme novih gradenj.

Pri vprašanju sodelovanja javnosti pri sprejemanju predpisov pa so predstavniki ministrstva zagotovili, da si v tem mandatu prizadevajo odpraviti vse dosedanje anomalije in dosledno spoštovati Resolucijo o normativni dejavnosti.

Posvetili so se še zemljiško knjižni urejenosti državnih cest in ne nazadnje problematiki vrednotenja nepremičnin, vpisa v zemljiški kataster, kataster stavb in zemljiško knjigo. Varuhinja s sodelavkami pa je še opozorila, da mora država zaščititi posameznika pred nedelovanjem sistema v primeru posebnih  črnih gradenj, ko posameznik z zaupanjem v sistem kupi gradnjo, ki je sicer vpisana v zemljiško knjigo, a se izkaže, da je črna gradnja. Takih primerov ne sme biti, je prepričana varuhinja, minister pa je zagotovil, da bodo skušali najti ustrezno rešitev.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.