Natisni vsebino

Varuhinja z ministrico za izobraževanje, znanost in šport o številnih temah

08.12.2014 15:01
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Iz novinarskih konferenc


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je danes, 8. 12. 2014, sestala z ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Stanko Setnikar Cankar in njenimi sodelavci.

Varuhinja, namestnika varuhinje Tone Dolčič in mag. Kornelija Marzel, direktorico strokovne službe Martina Ocepek, svetovalki Varuha Brigita Urh in Liana Kalčina so se z ministrico in državno sekretarko dr. Andrejo Barle Lakota, v. d. generalnega direktorja Direktorata za osnovno šolstvo in predšolsko vzgojo mag. Gregorjem Mohorčičem in svetovalko za odnose z javnostmi Katjo Križnar pogovarjali o številnih temah, ki zadevajo uresničevanje človekovih pravic na področju izobraževanja, znanosti in športa.

Po srečanju sta varuhinja in ministrica podali skupno izjavo za javnost. Zvočni posnetek izjave lahko poslušate tukaj.


Govorili so o

 • problematiki zasebnih osnovnih šol in financiranju s strani države. Strinjali so se, da finančna nedisciplina staršev nikakor ne sme biti vzrok, zaradi katerega se učenca prešola.

 • pravici izobraževanja na domu, saj je bilo v zadnjem času zaznati več zlorab te pravice. Obe strani sta se strinjali, da je potrebno podrobneje opredeliti kriterije izobraževanja na domu, zlasti v delu, ki določa, kdo lahko izobraževanje izvaja in na kakšne način, ter v številu preverjanja znanja učenca, ki se šola na domu. Po sedanjem Zakonu osnovni šoli se znanje učencu preveri le enkrat v šolskem letu. Da slednje ni najboljša rešitev je potrdila tudi ministrica dr. Setnikar Cankar in dejala, da bodo slednje poskušali urediti že s spremembo obstoječega Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli.

 • omejenem dostopu v šole osebam, ki so grožnja varnosti otrok,

 • uresničevanju Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP) oziroma o možnostih dopolnitve določbe ZUOPP v določbi, ki določa dodelitev spremljevalca gibalno oviranemu otroku, tako da bi le-ta pripadala tudi otroku, ki je vključen v program z nižjim izobrazbenim standardom.

 • izvajanju dodatne strokovne pomoči: varuhinja prejme precej informacij o tem, da so učitelji, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč, velikokrat brez ustreznih znanj in izkušenj.
  Izpostavljeno je bilo tudi pomanjkanje specialnih rehabilitacijskih pedagogov, zlasti v severovzhodni Sloveniji.  Ministrica je poudarila, da na ministrstvu prenavljajo sistem usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, ki  se bo izkazala v oblikovanju nove mreže že obstoječih centrov oziroma posebnih zavodov, ki že delujejo in imajo dolgoletne izkušnje in primerne strokovnjake za delo z otroki s posebnimi potrebami.

 • podeljevanju koncesij za visokošolske programe. Varuhinja ocenjuje, da so kriteriji za podeljevanje koncesij visokošolskim zavodom, premalo dorečeni, kar je potrdila tudi ministrica in dejala, da bodo slednje na ministrstvu uredili z novim Zakonom o visokem šolstvu.

 • ugotovitvah državnega preventivnega mehanizma na področju vzgojnih zavodov,

 • medresorskem sodelovanju Ministrstva za izobraževanje in šport z drugimi ministrstvi (Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za pravosodje),

 • namestitvi mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v primerne ustanove in na primeren način,

 • romski problematiki in uvajanju romskih pomočnikov,

 • prehrani v šolah in vrtcih,

 • voloterskih pripravništvih,

 • kritju plačnih nesorazmerij in

 • uresničevanju pravic otrok v vrtcih in šolah v Črnem vrhu nad Idrijo, kjer je bila zaznana povečana vsebnost radona in možnostih investiranja v izobraževalne objekte.

  Ministrica je varuhinji še zagotovila, da so sredsatva za gradnjo OŠ dr. Ljudevita Pivka zagotovljena. Varuhinja pričakuje dogovor občin in nadaljevanje gradnje.


 


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.