Natisni vsebino

Varuhinja z direktorjem Državne volilne komisije o uveljavljanju volilne pravice

04.06.2014 11:14
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja in njen namestnik Jernej Rovšek sta se v ponedeljek, 2. 6. 2014, na sedežu Varuha pogovarjala z direktorjem Državne volilne komisije (DVK) Dušanom Vučkom. Govorili so predvsem o vprašanjih uresničevanja aktivne volilne pravice za gibalno ovirane in druge invalide, na pobudo Zagovornika načela enakosti, ki se je v zvezi s tem obračal na DVK v leta 1013.

Direktor DVK je pojasnil, da so se na mnenje Zagovornika odzvali že aprila 2013 in pojasnili svoje aktivnosti, da bi bilo osebam z invalidnostmi čim bolj olajšano izvrševanje volilne pravice, v skladu z zakonom o volitvah v državni zbor (ZVDZ). V sodelovanju z okrajnimi volilnimi komisijami so izdelali analizo volišč, ki bi bila z manjšimi odpravami arhitektonskih ovir lahko dostopna invalidom in si za ta namen prizadevala za pridobitev finančnih sredstev. Sedaj je to vprašanje rešilo Ustavno sodišče RS z odločbo U-I156/11-29 in Up-861/11-25 iz aprila 2014, s katero je ugotovilo neskladnost prvega odstavka 79.a člena ZVDZ, ki jo mora državni zbor odpraviti v roku dveh let. Bistvo te odločbe je odprava sedanje ureditve, po kateri so okrajne volilne komisije za območje okraja določile (le) najmanj eno volišče, ki je dostopno invalidom. Ustavno sodišče sedaj od zakonodajalca terja ureditev, po kateri bodo invalidom postopoma dostopna vsa volišča, saj sedanja ureditev pomeni posredno diskriminacijo invalidov. DVK si prizadeva tudi, v skladu z zakonodajo in možnostmi, ponuditi več invalidom prilagojenih informacij (spletni obrazci); se pa zavedajo, da vse možnosti glede tega še niso uporabili in izkoristili. Sodelujejo tudi z nevladnimi organizacijami na tem področju. Smo pa ugotovili, da za letošnje volitve ne bo mogoče narediti veliko in ta naloga ostaja zakonodajalcu in državnim organom, da jo uresničijo pri prihodnjih volitvah.

Varuhinja je v zvezi s tem opozorila, da bi bila ena od možnih rešitev pri uveljavljanju aktivne volilne pravice za gibalno ovirane in druge, ki se težko osebno udeležijo volitev, elektronsko glasovanje na daljavo, ki jo ponekod že uporabljajo. V zvezi s tem so bile pred leti že pripravljene zakonske rešitve. Direktor DVK je imel glede te možnosti zadržke, saj naj ne bi zagotavljala absolutne varnosti in zanesljivosti. Po mnenju Varuha bi bilo treba razloge in možnosti za elektronsko glasovanje ponovno proučiti; na ta način bi bilo olajšano tudi aktualno vprašanje izvajanje volitev v času počitnic.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.