Natisni vsebino

Varuhinja s predsednikom vrhovnega sodišča

29.09.2017 08:55
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v četrtek, 28. 9. 2017, srečala s predsednikom vrhovnega sodišča mag. Damjanom Florjančičem, vrhovno sodnico dr. Matejo Končina Peternel in svetovalcem predsednika Vrhovnega sodišča Radom Brezovarjem. Pri pogovoru sta sodelovala tudi namestnika varuhinje Ivan Šelih in Miha Horvat ter direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka Varuha Liana Kalčina.

Varuhinja je izpostavila dobro odzivnost sodišč na poizvedovanja Varuha človekovih pravic RS (Varuh) in priporočila, hkrati pa opozorila, da se Varuh še vedno srečuje s posameznimi primeri dolgotrajnosti nekaterih sodnih postopkov (zlasti izvršilnih) in problemi kakovosti sojenja. Ocenila je, da je vendarle prišlo do pomembnega napredka. Varuh sicer ugotavlja upad števila obravnavanih zadev na področju pravosodja, vendar le na podlagi obravnavanih zadev pri Varuhu ni mogoče dajati kakršne koli celovite presoje stanja v sodstvu ali sistemskega pogleda, saj je presoja Varuha vezana predvsem na vsebino obravnavanih pobud.

Sogovorniki so pozornost so namenili problemom, ki jih je Varuh izpostavil v Posebnem poročilu o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem neprostovoljnem nastanjevanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov. Soglasni so bili, da se državni organi ne odzivajo ustrezno na številna priporočila Varuha in sodne veje oblasti, da  prihaja zaradi prezasedenosti teh oddelkov do kršitev človekovih pravic  in temeljnih svoboščin oseb z duševno motnjo. Izrazili so upanje, da bo obravnava posebnega poročila v državnem svetu in državnem zboru vendarle prispevala k ustreznejšemu reševanju teh vprašanj in spoštovanju njihovega osebnega dostojanstva.

Govorili so tudi o vprašanjih, ki lahko prispevajo k  povečanju odgovornosti sodišč za hitre odločitve pri obravnavi otrok in mladoletnikov, o zagotavljanju sojenja brez nepotrebnega odlašanja, morda tudi z oblikovanjem kakovostnejšega načina priprave enovitih strokovnih izvedenskih mnenj. Storiti bi morali vse, da niso otroci deležni večkratne obravnave različnih strokovnjakov, ki pripravijo tudi povsem nasprotujoča si mnenja in zaključke.

Varuh je zadovoljen, da skuša sodna veja oblasti, ob sodelovanju ministrstva za pravosodje, storiti kar največ za zagotavljanje kakovosti sojenja in učinkovitosti slovenskih sodišč, tudi s prenovo poslovnih procesov. Cilj predvidene reorganizacija mreže sodišč je odpraviti nekatere pomanjkljivosti, vendar brez dodatnega (stalnega) izobraževanja in usposabljanja vseh zaposlenih v sodni veji oblasti ne bodo uspeli, je poudaril predsednik sodišča. Izrazil je naklonjenost odprtosti, dostopnosti in transparentnosti dela sodišč, ob hkratnih omejitvam le v primerih, ko je to nujno potrebno.

Vrhovna sodnica dr. Mateja Končina Peternel je povedala, da so na Vrhovnem sodišču namenili posebno pozornost implementaciji Družinskega zakonika. Ugotavljajo, da se postopki včasih časovno zavlečejo tudi zaradi odločanja o brezplačni pravni pomoči, kar bi po njihovem mnenju morali izločiti iz sistema odločanja sodišč. Varuh sicer posebej ceni prizadevanja sodišča za dvig etičnega delovanja vseh v pravosodju, čemur namenjajo v programih izobraževanja posebno pozornost.

Varuhinja je poudarila, da je treba sprejeti dodatne ukrepe, da se ne bi ponovile napake, ugotovljene ob založitvi zapuščinskih oporok, da je treba oceniti ustreznost izbire sodnikov porotnikov in zagotoviti njihovo neodvisno delovanje.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.