Natisni vsebino

Varuhinja sprejela predsednika Sodnega sveta

05.11.2014 11:47
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njen namestnik Ivan Šelih sta danes, 5. 11. 2014, opravila pogovor s predsednikom Sodnega sveta RS Janezom Vlajem in sekretarko sveta Majo Jurak.

Sodni svet v okviru svojih pristojnosti med drugim tudi spremlja, ugotavlja in analizira učinkovitost dela sodnikov in sodišč. Upoštevajoč te pristojnosti in prizadevanja Varuha človekovih pravic (Varuh) za spoštovanje načel pravne države in za urejenost razmer na področju sodstva, se je varuhinja želela seznaniti z načinom reševanja izpostavljene problematike in z morebitnimi načrtovanimi nadaljnjimi ukrepi Sodnega sveta za kakovostni razvoj sodstva. Iz prejetih pobud in priporočil Varuha na področju obravnav pobud v zvezi s sodnimi postopki je namreč moč razbrati probleme, ki se na eni strani (še vedno) nanašajo na dolgotrajnost nekaterih sodnih postopkov, na drugi pa na kakovost sojenja.

Predsednik sodnega sveta je varuhinjo podrobno seznanil s prizadevanji za izboljšanje stanja na tem področju, zlasti dolgoročnimi ukrepi za dvig ugleda sodstva h kateremu lahko največ prispeva vsak sodnik sam. Varuhinja je ob tem posebej pozdravila revidirana merila za kakovost dela sodnikov in prizadevanja Sodnega sveta za boljšo ureditev kadrovanja za izvolitev v sodniško funkcijo. Sogovorniki so tudi soglašali, da bi bilo potrebno sprejeti dolgoročno strategijo sodstva kot temeljnega ogrodja za delovanje sodstva.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.