Natisni vsebino

Varuhinja s premierjem o nekaterih temah s področja človekovih pravic

08.09.2017 15:32
Kategorija: Delovanje in dogajanjeVaruhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v petek, 8. 9. 2017, srečala s predsednikom vlade dr. Mirom Cerarjem. Dotaknila sta se nekaterih perečih tem s področja človekovih pravic. 

Varuhinja mu je uvodoma predala Posebno poročilo Varuha človekovih pravic RS o kršitvah človekovih pravic oseb z duševno motnjo pri njihovem neprostovoljnem nastanjevanju in obravnavi v varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov, katerega vsebino je javnosti predstavila na novinarski konferenci v torek, 5. 9. 2017.

Pohvalila je prizadevanja vlade, da o uresničevanju priporočil Varuha poroča na pol leta. Veseli jo tudi, da bo po zagotovilih ministrice za zdravje končno vzpostavljena nova enota za intenzivno pedopsihiatrično zdravljenje otrok na varovanem oddelku, na kar je Varuh opozarjal že vrsto let. Varuh namreč meni, da neurejeni pogoji za bolnišnično pedopsihiatrično zdravljenje otrok pomenijo kršitev otrokovih pravic. Premierja je seznanila tudi z vsebino 2. dnevov duševnega zdravja o duševnih težavah otrok, ki so včeraj in danes potekali v Portorožu.

Varuhinja je izrazila zadovoljstvo, da obravnava novele Zakona o varuhu človekovih pravic RS ne trka ob ovire in bo institucija lahko končno začela delovati kot Nacionalna institucija za človekove pravice, prav tako pa bo svojo pravno podlago dobil pod okriljem Varuha več let trajajoči projekt Zagovornik – glas otroka.

Ker se je ta dan v dvorani Ministrstva za javno upravo (MJU) udeležila seje Inšpekcijskega sveta in se seznanila, da je inšpektorjev še vedno premalo, je na to znova opozorila tudi premierja.

Zanimalo jo je tudi, kako namerava vlada urediti romsko vprašanje, ki ni pereče samo na Dolenjskem, pač pa še vedno tudi v Pomurju, s čimer se je seznanila ob poslovanju v Beltincih 6. 9. 2017. Varuhinja ocenjuje, da je potrebno pri vprašanjih romske populacije ponekod okrepiti tudi ukrepanje policije, o čemer bo govorila tudi z generalnim direktorjem policije mag. Marjanom Fankom. Vedenje nekaterih posameznikov je namreč rušilno za celotno romsko skupnost in ne prispeva k izboljšanju odnosa do nje. Zanimalo jo je tudi, kako bo vlada uresničila obljube glede problematike elektrike v naselju Brezje-Žabjak.

V luči mednarodne konference o okolju in človekovih pravicah, ki jo Varuh pripravlja v petek , 15. 9. 2017, je varuhinja še posebej poudarila nedopustnost onesnaženja Celjske kotline in drugih območij, dotaknila pa sta se tudi tožbe Evropske komisije na sodišče EU zoper Slovenijo zaradi odlagališč odpadkov.

Varuhinja je premierja Cerarja  opozorila še na spoštovanje načela ločenosti cerkve od države, zanimalo pa jo je tudi, kako bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poskrbelo za zaostanke, na katere Varuh že predolgo opozarja.
Podrobnejše uresničevanje priporočil bodo varuhinja in njeni namestniki kmalu pregledali z generalno sekretarko vlade Lilijano Kozlovič.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.