Natisni vsebino

Varuhinja s predstavniki sedme sile o dosedanjem sodelovanju in načrtih

06.01.2017 16:42
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v petek, 6. 1. 2016, na ponovoletno srečanje sprejela novinarke, novinarje, urednice in urednike slovenskih medijev in tiskovnih agencij. Govorili so o dosedanjem sodelovanju in načrtih za prihodnje, o načinih in oblikah dela Varuha, varuhinja pa je predstavila tudi nekaj poudarkov iz dela institucije Varuh človekovih pravic RS (Varuh).

Varuhinja se je predstavnikom sedme sile zahvalila za dosedanje sodelovanje in poudarila njihovo vlogo pri uveljavljanju in varovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Ugotavljala je, da se na institucijo s svojimi stiskami obrača čedalje več ljudi, da pa marsikoga lahko na pravo pot uveljavljanja pravic usmerijo že strokovnimi sodelavci v  neposrednih pogovorih. Število pobud je še vedno visoko, v letu 2016 jih je bilo preko 3000.  Prav zaradi reševanja stisk že po telefonu jih beležimo nekaj manj, povečalo pa se je število telefonskih klicev, letno se na Varuha na ta način obrne okoli 10.000 ljudi.

Pri Varuhu se srečujemo tudi s težavami ljudi, ki so v svojih, tudi duševnih stiskah, ob robu in jih nesenzibilna družba tam pušča. Pri delu se srečujemo tudi z grožnjami, ki pa so večinoma usmerjeni na delovanje državnih organov. Težko je oceniti, koliko so resne, kažejo pa na nezadovoljstvo. Predstavila je tudi nekoliko spremenjen način dela pri poslovanju Varuha na terenu in poudarila, da so vse spremembe usmerjene k povečanju dostopnosti Varuha za tiste, ki ga potrebujejo.

Med glavnimi vsebinskimi poudarki, s katerimi se srečujejo zaposleni pri Varuhu je izpostavila primer komunikacijske zasebnosti, varovanja svobode izražanja in omejevanja žalitev ljudi ali širjenja sovraštva pod krinko anonimnosti.

Skrbi nas Zakon o duševnem zdravju in razmere pri nameščanju oseb s težavami v duševnem zdravju v varovane oddelke posebnih socialno varstvenih zavodov, je dejala in spomnila, da je na slednje Varuh posebej opozoril že na posebni novinarski konferenci.

Ocenila je, da kot družba nismo prilagojeni razmeram na določenih področjih, ena od teh je demenca. S problematiko se intenzivno ukvarja Varuh tudi v vlogi Državnega preventivnega mehanizma (DPM).

Nerešeno je vprašanje zlorab na področju gradenj, dovoljenj za novogradnje oziroma črnih gradenj. Država brez postavljenih varovalk dopušča zlorabe, je poudarila.

Kljub temu, da z inšpekcijskimi službami dobro sodelujemo, še vedno opažamo, da je inšpektorjev premalo in je nujno potrebna kadrovska okrepitev.

Vse premalo je še državne skrbi za okolje, zato smo pri Varuhu na tem področju še posebej aktivni. Prizadevamo si, da ima pravica do zdravega okolja prednost pred interesi kapitala, brez aktivne civilne družbe pa se marsikateri primer ne bi premaknil niti rešil v dobro ljudi. Varuhinja je poudarila, da bi morala pri svojem delu lokalna skupnost in vlada delovati transparentno, javnost obveščati še pred predvidenimi posegi, tako na primer v okoljskih primerih pa tudi v primerih begunskih centrov. Zaupanje v državo bi se z ustreznim komuniciranjem povečalo, meni varuhinja.

Pri delovanju državnih organov opažamo predvsem težave pri uresničevanju človekovih pravic tam, kjer je potrebno medresorsko usklajevanje, je dejala. Primer delovanja države, ki ni v skladu z načelom dobrega upravljanja, pa je tudi oskrba romskih naselij  z vodo v cisternah, kjer je zmrznila, je še povedala.

Orisala je še skrb za otroke s posebnimi potrebami ter uspeh pri izgradnji osnovne šole dr. Ljudevita Pivka za otroke s posebnimi potrebami na Ptuju, kjer je Varuh uporabil tudi postopke mediacije.

Z nadgradnjo našega sistema pa smo v letu 2016 začeli prvič sistematično spremljati kršenja pravic po storilcih, sistem pa beleži tudi, katere konkretne pravice so kršene, je povedala. Izrazila je še upanje, da bodo prvi konkretni izsledki lahko predstavljeni že v letnem poročilu za leto 2016, ki je v pripravi.

Ker je v letošnjem letu veliko napovedi novosti na zakonodajnem področju, bo Varuh uresničevanje in vpliv na življenje ljudi še posebej aktivno spremljal, obetamo pa si tudi prvo polletno odzivno poročilo vlade na priporočila Varuha, ki ga je ta napovedala jeseni ob predstavitvi Letnega poročila Varuha za leto 2015, je dejala varuhinja.  

Nanizala je še nekaj uspehov institucije, med drugim pritrdilno odločitev Ustavnega sodišča glede subvencija najemnin za najrevnejše, uspeha v primeru samozaposlenih in upoštevanju njihovega realnega dohodka pri uveljavljanju nekaterih pravic, vse večje število pravočasno postavljenih zagovornikov otrokom ter uspeh pri spremembi zakona o prijavi stalnega prebivališča, na slednji problem je opozarjala ob več priložnostih v povezavi z brezdomnostjo ljudi.

Pozdravila je postavitev končno samostojnega in neodvisnega Zagovornika načela enakosti, za položaj katerega si je Varuh dolgo prizadeval in ki mu želi vse dobro na njegovi poti.

Na področju delovnih razmerij med drugim še vedno ugotavljamo kršitve pri plačevanju prispevkov za socialno varnost, mnogi objokujejo nekdanjo Službo državnega knjigovodstva (SDK), saj sistem nadzora ni dopuščal zlorab, je dejala varuhinja. Poudarila je še, da so negotovi časi raj za tiste, ki znajo najti luknje v zakonodaji in da je budnost države zato še posebej nujna.

Pravosodje se odziva hitro, je še dejal varuhinja, primere založenih oporok - na enega izmed številnih kasneje ugotovljenih je naletel Varuh na poslovanju zunaj sedeža in sprožil plaz – pa je potrebno reševati individualno in brez dodatnega obremenjevanja že oškodovanih.

S predstavniki sedme sile so govorili so še o spoštovanju pravic starejših, kot jih iz srečanj s starejšimi in tudi iz obiskov domov za starejše zaznava Varuh ali DPM. Dotaknili so se hrambe zdravstvenih podatkov, prenosa delnic z registrskega računa pri KDD ter pričakovanj v zvezi z reorganizacijo centrov za socialno delo.

Varuhinja je predstavnike četrte veje oblasti pozvala, da še naprej sodelujejo z Varuhom pri varovanju pravic ljudi ter da jih tudi v prihodnje opolnomočajo in seznanjajo z možnostmi, kako naj tudi sami zavarujejo svoje pravice.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.