Natisni vsebino

Varuhinja s predsednikom vrhovnega sodišča Maslešo

18.10.2013 09:40
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer s sodelavci se je danes, 17. 10. 2013, srečala s predsednikom vrhovnega sodišča Brankom Maslešo in generalnim sekretarjem tega sodišča Jankom Marinkom.

Govorili so o poteh sodelovanja in možnostih za njihovo poglobitev. Ker se Varuh pri svojem delu srečuje s številnimi pobudami, ki na eni strani izpostavljajo dolgotrajnost sodnih postopkov, na drugi pa se nanašajo na kakovost sodnega odločanja, so varuhinjo zanimali predvsem sprejeti ukrepi na tem področju. Veseli jo sporočilo predsednika vrhovnega sodišča, da sodstvo dosega zastavljene cilje, predvsem pa, da vsa sodišča obvladujejo pripad zadev in da se število nerešenih zadev zmanjšuje. Seveda pa je treba strmeti za takšnim stanjem, ki v nobenem izmed obravnavanih primerov na sodišču ne bo predstavljalo kršitve ustavne pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja oziroma kršitve pravice do sojenja v razumem roku ob hkratni skrbi za dvig kakovosti sodnega odločanja, je poudarila varuhinja.

Varuhinja je v pogovoru med drugim izpostavila tudi dostopnost do hišnih redov na sodiščih (in morebitnih drugih aktov, ki zadevajo stranke), dostopnost sodišč za invalidne osebe, uresničevanje pravice do pregledovanja in prepisovanja sodnih spisov (o tem poročamo v Letnem poročilu 2012, str. 98-99) ter težave, povezane z informatizirano zemljiško knjigo. Poudarila je tudi pomembnost objavljanja pomembnih odločitev Vrhovnega sodišča RS in javno dostopen Sodnikov informator.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.