Natisni vsebino

Varuhinja s predsednico Zdravniške zbornice Slovenije o skrbi za zdravnike in paciente

21.06.2017 12:00
Kategorija: Delovanje in dogajanjeVaruhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Tone Dolčič, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka Varuha Neva Šturm so se v prostorih Varuha srečali s predsednico Zdravniške zbornice Slovenije (zbornica) dr. Zdenko Čebašek - Travnik in vodjo pravne službe zbornice Vesno Habe Pranjič.

Varuhinja je uvodoma dejala, da je Varuh človekovih pravic na področju zdravstva v letu 2016 v primerjavi z letom 2015 zaznal 5-odstotno zmanjšanje pobud, pri čemer pa zbuja skrb, da je bila skoraj četrtina pobud na področju zdravstvenega zavarovanja utemeljenih. Opaža tudi povečano število pobud, ki se nanašajo na delo zdravnikov. Osrednji problem, ki ga zatrjujejo pobudniki, je komunikacija zdravstvenega osebja, predvsem odnos zdravnikov do pacientov.

Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije je predstavila načrte, ki jih ima zbornica na področju izboljšanja komunikacije v zdravniških vrstah. Ocenila je, da edino praksa omogoča izboljšanje komunikacije, zato bodo vse napore vložili v to smer. Predstavila je tudi idejo  zdravniškega ombudsmana in možnosti, mediacije v zdravstvu.

Namestnik je izrazil zadovoljstvo, da zbornica zdaj tekoče odgovarja na Varuhove poizvedbe in da je torej uresničila eno od priporočil Varuha po ažurnejši komunikaciji.
Varuh je v letnem poročilu za leto 2016 posebej opozoril na še vedno nedodelane postopke nadzora, zlasti glede pristojnosti in vloge Zdravniške zbornice Slovenije. Ti so nerazumno dolgi. Dr. Zdenka Čebašek - Travnik je pojasnila razloge za dolgotrajnost postopkov in dejala, da si že prizadeva za njihovo organizacijsko spremembo, da bodo hitrejši.  

Dotaknili so se tudi nekaterih posamičnih primerov, ki sta jih ali jih še obravnavata obe instituciji, sprejemanja Zakona o zdravstveni dejavnosti in Zakona o zdravniški službi ter problematike koncesij. Predsednica zbornice je ocenila, da rešitve niso prave in da bo posledica odliv možganov v tujino. Predstavniki Varuha so izrazili pripravljenost pomoči pri oblikovanju stališč do sprememb Zakona o zdravniški službi, če bo ocenjeno, da posegajo v pravice zdravnikov ali pa imajo posledice za pravice pacientov.
Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.