Natisni vsebino

Obravnava poročila Varuha in DPM za 2017 na seji odborov za izobraževanje in kulturo

24.10.2018 13:01
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njena namestnika Ivan Šelih in Tone Dolčič so se v torek, 23. 10. 2018 udeležili skupne seje Odbora DZ za izobraževanje in za kulturo, kjer so poslanci obravnaval poročilo Varuha človekovih pravic RS za leto 2017 v delu, ki se nanaša na delovni področji odborov, in poročilo Državnega preventivnega mehanizma (DPM) za leto 2017. Precej pozornosti so namenili vsebinam s področja izobraževanja in skrbi za otroke. Namestnik varuhinje Ivan Šelih pa je predstavil tudi delo Državnega preventivnega mehanizma (DPM) v letu 2017, ki preventivno ukrepa proti nečloveškemu ravnanju z osebami, ki jim je odvzeta prostost. Predstavil je oblike in načine dela in upoštevanje  priporočil DPM-ja, ki svoje bogate desetletne izkušnje prenaša tudi v mednarodno okolje.

Varuhinja je poudarila, da je Varuh v poročilu med drugim opozoril na diskriminacijo nekaterih otrok in na nevključevanje romskih otrok v vrtce in šole. "Diskriminacija je nesprejemljiva, še zlasti če gre za otroke," je poudarila.

Njen namestnik Tone Dolčič je opozoril na še vedno aktualno problematiko nasilja v šolah. Varuh še vedno opaža pometanje tega problema pod preprogo, zato je ponovno poudaril, da Varuh od šol pričakuje, da vsak pojav nasilja raziščejo in problematiko nasilja rešijo. Poslance je tudi seznanil, da ni pravne podlage, da bi učitelji lahko pregledovali šolske torbe otrok in dijakov, v katerih bi se utegnile znajti prepovedane substance ali celo orožje. Pudaril pa je, da bi morala zakonodaja predvideti postopek, kdo in kdaj lahko pregleda šolske torbe. Zaenkrat je to urejeno za vzgojne zavode, medtem ko bi moralo biti urejeno za vse šole, je menil.

Na seji so govorili tudi o aktualnem vprašanju šolske prehrane. Tudi Varuh se že leta srečuje z zahtevami staršev po posebni prehrani njihovih otrok zaradi svojega prepričanja. Varuh meni, da vrsta prehrane ni človekova pravica, ki bi jo bilo mogoče uveljavljati tudi po sodni poti, temveč njegova prosta izbira, ki jo morajo vsi drugi spoštovati tako, da ga ne prisiljujejo v nekaj, kar zavrača. Ni pa dolžnost javnih zavodov zagotavljati posebne prehrane posameznikom glede na njihove želje, prepričanje in podobne osebne okoliščine. Njihova dolžnost je omejena na spoštovanje posameznikovih odločitev in njegove pravice do izbire in do drugačnosti. Šele če bi zaposleni v vrtcu ali šoli vztrajali in silili otroka, da poje tudi hrano mesnega izvora, bi takšno ravnanje ocenili za kršitev otrokovih pravic, je poudaril namestnik. Dodal je še, da lahko starši otrok od vrtcev in šol zahtevajo prilagoditev prehrane samo, če so njihove zahteve podprte z zdravstveno dokumentacijo.

Posebej je pojasnil stališče Varuha do stavk v šolstvu. Varuh je na podlagi konkretne pobude obravnaval možnosti posega pravice delavcev do stavke v pravico otrok do izobraževanja. Ocenil je, da je treba problematiko stavk zaposlenih v vzgoji in izobraževanju urediti z zakonom, šolska zakonodaja namreč ne določa, katere storitve in programi zagotavljajo minimum delovnega procesa, kar zahteva tudi (sicer zastarel) zakon o stavki iz leta 1990. Določiti je treba jasna pravila, kako je treba stavko izvajati. Na tej točki namreč trčita pravica učiteljev do stavke in pravica učencev do izobraževanja, zato je treba meje jasno določiti. Tovrstne določbe pa bi zagotovile ustrezno zaščito in pravno varnost tako udeležencem stavke, kakor tudi udeležencem vzgoje in izobraževanja, je poudaril.

V razpravi pa so poslanci izpostavili tudi nekatere nedavne primere, med njimi primer Kengurujčki. Varuhinja je spomnila, da so na potezi organi odkrivanja in pregona in da je taka praksa nedopustna. Poslanci so govorili še o razpisu tednika Demokracija za pravljico. Varuhinja je poudarila, da je dobro, da se je Društvo slovenskih pisateljev takoj odzvalo na razpis in da Varuh problematiko spremlja. Izpostavili so tudi, da ministrstvo za izobraževanje krši šolajočim se otrokom s posebnimi potrebami pravico do spremljevalca. Varuhinja je obljubila, da bo Varuh vztrajal, da se ta problem reši. Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Jernej Štromajer pa je dejal, da si ministrstvo prizadeva najti ustrezno rešitev.

Poslanci so brez glasu proti sprejeli sklep, da se poročili Varuha in DPM za leto 2017 obravnavata na seji Državnega zbora. 


VIR: VČP / STA


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.