Natisni vsebino

Varuhinja poziva organe in vlado, da odgovorijo CPT-ju

19.02.2013 13:18
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Izjave za javnostV Sloveniji je bil v času od 31. 1. do 6. 2. 2012 na (četrtem) obisku Evropski odbor za preprečevanja mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (CPT). Ta je obiskal nekaj policijskih postaj, tri zavode za prestajanje kazni zapora in Oddelek za psihiatrijo UKC Maribor. O obisku je pripravil poročilo o dejstvih, ki jih je ugotovil med obiskom. Poročilo vsebuje tudi priporočila za izboljšanje stanja, pripombe in zahteve po dodatnih informacijah.
CPT je od slovenskih organov zahteval, da ob upoštevanju 10. člena Evropske konvencije o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja v šestih mesecih od prejema poročila pošljejo odgovor z navedbo vseh ukrepov, ki so bili sprejeti za izvedbo danih priporočil in z odzivom na pripombe, navedene v tem poročilu, in na navedena zaprosila za podatke.

Rok za pripravo odgovora se je iztekel 19. 1. 2013. Po naših podatkih pristojni organi do sedaj zahtevanega odgovora CPT še vedno niso posredovali. To dejstvo je zaskrbljujoče, saj ne kaže na dobro sodelovanje naše države pri izvajanju te konvencije in nikakor ne  prispeva k ugledu naše države, ki varovanje in promocijo človekovih pravic promovira kot pomemben segment svoje zunanje politike.

Vse pristojne države organe, vključno z Vlado RS varuhinja človekovih pravic dr. Zdenka Čebašek-Travnik poziva, da ukrenejo vse, da bo CPT čim hitreje prejel zahtevani odgovor, hkrati pa tudi, da tako poročilo CPT kot odzivno poročilo vlade postaneta javno dostopna.Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.