Natisni vsebino

Varuhinja poslovala v Celju

04.08.2016 12:00
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Iz novinarskih konferenc


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je z namestnikoma Tonetom Dolčičem in Ivanom Šelihom ter svetovalkami pri Varuhu dr. Ingrid Russi Zagožen, mag. Simono Mlinar in Barbaro Kranjc v sredo, 3. 8. 2016, na poslovanju zunaj sedeža v Celju sprejela 21 pobudnikov.

Predstavniki mestne občine Celje, pooblaščenec župana mag. Marko Zidanšek, direktorica občinske uprave mag. Ingrid Mastnak, vodja kabineta župana mag. Barbara Bošnjak in svetovalec za odnose z javnostmi Gregor Globočnik, so varuhinji in njenima namestnikoma predstavili prizadevanja občine za najranljivejše. Seznanili so jo tudi s potekom saniranja okolja v občini in nekaterimi drugimi vprašanji. Govorili so o vprašanju protihrupnih ograj ob avtocesti, ki pelje mimo Celja, o tretji razvojni osi in nasprotujoči si trasi, mestni blagajni na občini, o Servisu 48, ki je namenjen vsem občanom Celja in je dostopen na spletni strani Mestne občine Celje, odpisih dolgov, javni kuhinji, degradiranih območjih in sanaciji celjske kotline. Dotaknili pa so se tudi celostne prometne strategije in v zvezi z njo tranzitni promet skozi mesto ter meritve hrupa ob Mariborski cesti, brezposelnosti, nekaterih segmentiov socialnih področij in zdravstva.

Na novinarski konferenci po poslovanju je varuhinja povedala, da je Varuh v Celju praktično vsako leto, tudi ob srečanjih s civilno družbo s področja okolja, zato aktivno spremlja aktivnosti občine. Pohvalila je dostopnost plačevanja položnic v mestni blagajni brez provizije. Dejala je še, da so jo predstavniki občine seznanili z upadom sredstev v občinsko blagajno ob istem ali večjem obsegu zakonsko določenih nalog.

Zvočni posnetek novinarske konference.

S svetovalko dr. Russi Zagožen se je srečala s številnimi osebnimi stiskami občanov, prepirov zaradi zemlje, tožbami na sodiščih. Ugotavlja težak dostop do brezplačne pravne pomoči, pa tudi pomanjkljivo delo odvetnikov. Primeri nasilja vedno pretresejo, marsikdo v iskanju pravice tudi obupa. Seznanila se je s pobudo civilne iniciativo iz Polzele, Šmartno ob Paki in Braslovče, ki nasprotuje s strani Ministrstva za okolje in prostor in vlade postavljeni trasi za prihodnjo avtocesto, saj ta predpostavlja velike posege v okolje, rušenje bivališč, njena gradnja je neekonomična. Želijo se srečati s predsednikom vlade Mirom Cerarjem, k varuhinji pa so se zatekli, ker se jim zdi, da jih odgovorni ne slišijo. Varuhinja je obljubila, da bo primer preučila, morda opravila tudi ogled na terenu.

Povedala je še, da bo Varuh preverili tudi primer gospoda, ki naj bi mu center za socialno delo zavrnil vsakršno pomoč, ker naj bi v preteklosti sam krivdno ravnal do svojega premoženja. Dodala pa še, da se na skoraj vsakem poslovanju srečamo tudi s kom, ki že mnoga leta prihaja k Varuhu in z delom Varuha ni zadovoljen.

Namestnik Dolčič je povedal, da sta z Barbaro Kranjc obravnavala nekaj primerov dolgotrajnega odločanje pred sodišči in dela odvetnikov v takšnih postopkih. Posebej je opozoril na vprašanje izvedenca gradbene stroke, ki kljub temu, da je prejel plačilo v dveh letih ni opravil svojega dela. Če je to res, se postavlja tudi vprašanje dela sodišča, ki bi moralo izvedenca pozvati, naj nalogo izpolni. Zemljiški spor, ki je na videz enostaven, traja že 12 let, kar je nedopustno. Preverili bomo, ali temu botruje slabo delo sodišča ali gre tudi za zavlačevanje postopka s strani sprtih strani, je še dejal namestnik.

Prejela sta tudi pritožbo pobudnika, da naj javna kuhinja ne bi nudila storitev Celjanom, ampak samo tujcem, ki jim daje več pravic kot domačinom. S pritožbami nad neenakostjo, ki se ljudem zdi krivična, se pri Varuhu srečujemo velikokrat, je dejal namestnik. Neenakost ljudi boli, sploh če ljudje ne vedo, na kakšnih kriterijih je nastala.

Namestnika Dolčiča je presenetilo veliko je bilo primerov v zvezi s stečajnimi upravitelji. Pobudniki zahtevajo večji nadzor, očitajo pa jim korupcijo in klientelizem. Seznanili smo jih, kaj lahko naredijo, je dejal namestnik.

Prejeli smo tudi pritožbo nad delom zastopnice pacientovih pravic. Stranka ji očita, da jo je slabo zastopala in zato izgubila eno od pravnih možnosti. Takšne pritožbe so v praksi Varuha izjemno redke oziroma jih ni, je dejal namestnik. Mi smo bili do sedaj z delom zastopnikov zadovoljni, saj so ljudem nudili informacije, ki jih sami ne znajo pridobiti, možnost pa imajo jih tudi zastopati v postopkih, zato bomo primer preverili, je še povedal namestnik.

Prejeli smo tudi primer RTV prispevka v katerem gre za to, da so do prispevka upravičeni zgolj nekateri socialno ogroženi, predvsem tisti, ki imajo ustrezno odločbo, pri drugih pa RTV vztraja na plačevanju naročnine. Tudi če odjavijo sprejemnik, RTV Vztraja, saj po njihovem mnenju lahko radijske vsebine spremljajo preko interneta. Preverili bomo ureditev.

Namestnik Ivan Šelih je povedal, da je z mag. Simono Mlinar opravil 7 pogovorov, ki so se nanašali na ali sodne postopke ali na socialne težave. V sodnih postopkih, ki so šele na začetku in se nanašajo na dedovanje ali težave s sosedi, sta podala usmeritev za ukrepanje.

Seznanila sta se s primerom gospe v socialni stiski, iskalke zaposlitve, ki ni upravičena do socialne pomoči, saj je odstopila stanovanje svojemu brezposelnemu otroku. Preverili bomo, kakšne so njene možnosti za zaposlitev.

Preverili bomo tudi, kaj lahko naredimo v primeru dolgotrajno brezposelnega invalida in ali je bil postopek sprejema v eno psihiatričnih bolnišnic pravilen. Srečala sta se še s problemom odvodnjavanja zaradi obratovanje avtoceste.

V odgovorih na novinarska vprašanja se je varuhinja med drugim dotaknila še okoljske teme in povedala, da je o vsem seznanila tudi ministrico za okolje in prostor Ireno Majcen. Povedala je tudi, da na področju okolja s predstavniki civilne družbe iz celjske kotline odlično sodeluje.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.