Natisni vsebino

Varuhinja poslancem predstavila letno poročilo za leto 2015

21.10.2016 14:12
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v petek, 21.10. 2016, poslancem Državnega zbora RS predstavila glavne poudarke 21. letnega poročila Varuha človekovih pravic RS za leto 2015. Pojasnila je, da so v poročilu na vlado in njene organe, organe lokalnih skupnosti ter nosilce javnih pooblastil naslovili 83 priporočil. Nekatera so že uresničena, nekatera so blizu uresničitve, nekatera pa se ponavljajo iz leta v leto.

Opozorila je na kršitve in pomanjkljivosti na posameznih področjih. Med drugim je izpostavila pravice iz delovnih razmerij, saj je na tem področju stanje že leta pereče in nič ne kaže na izboljšanje. Čeprav se po njenih besedah kaže neko upanje, pa je treba pohiteti in kdaj pri kršenju delovnopravne zakonodaje poseči tudi po ostrih represivnih ukrepih. Med problematičnimi področji je izpostavila tudi socialnoekonomske pravice, zdravstvo, pravosodje, begunsko problematiko in diskriminacijo različnih družbenih skupin.

Državni sekretar na pravosodnem ministrstvu Darko Stare je kot pozitivno ocenil že uresničena priporočila že uresničenih in izkazal namero vlade, da še neuresničena priporočila  uresniči v najkrajšem možnem času. Zagotovil je, da si vlada resnično prizadeva, da bi omogočila uresničevanje priporočil varuhinje. Po njegovih besedah je v pripravi tudi osnutek sprememb Zakona o Varuhu človekovih pravic (ZVarCP).

Pojasnil je še, da se v okviru Ministrstva RS za pravosodje (MP) ustanavlja posebna stalna projektna skupina, ki bo zadolžena za spremljanje in strokovno pomoč pri uresničevanju tako sodb Evropskega sodišča, drugih mednarodnih sodišč, kot tudi priporočil Varuha. V načrtu pa imajo tudi uvedbo t. i. vmesnega odzivnega poročila o uresničitvi priporočil Varuha, tako da bodo posamezni resorji o uresničevanju priporočil na pol leta poročali pravosodnemu ministrstvu. Varuhinja to idejo pozdravlja.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.