Natisni vsebino

Varuhinja odzivno poročilo vlade ocenila kot obetavno

09.10.2015 10:00
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v četrtek, 8. 10.2015, na seji vlade ministrskemu zboru predstavila Dvajseto poročilo Varuha človekovih pravic za leto 2014 in Poročilo o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma (DPM) za leto 2014.

Izpostavila je nekaj glavnih poudarkov in posebej opozorila, da Varuh v določenih primerih še vedno zaznava neusklajeno delovanje ministrstev.

Povedala je, da si pri Varuhu prizadevamo sistematično spremljati uresničevanje priporočil, ki jih državni zbor sprejme s sklepom ob zaključku obravnave varuhovega letnega poročila in objavi v uradnem listu. Z njimi vsem institucijam in funkcionarjem na vseh ravneh priporoča, da upoštevajo priporočila Varuha. Pozvala je ministrice in ministre, da to počnejo tudi oni ter Varuha s spremembami sproti seznanjajo.

Dejala je še, da odzivno poročilo Vlade obeta hitre in dobre spremembe v dobro spoštovanja pravic ljudi, kar pa bo Varuh seveda spremljal in o tem poročal. Poudarila je še, da za določene uresničitve priporočil niso potrebna velika finančna sredstva pogosto le pripravljenost ukrepati.

Varuhinja ocenjuje, da obravnava poročila Varuha na Vladi RS, v Državnem svetu RS, Komisiji za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti ter na plenarni seji Državnega zbora RS in sprejem Varuhovih priporočil nedvomno kažejo na pripravljenost ter odgovornost izvršilne in zakonodajne veje oblasti do ljudi, ki Varuha stalno opozarjajo na napake, pomanjkljivosti, nedoslednosti, neučinkovitosti in slabo upravljanje.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.