Natisni vsebino

Varuhinja o poročilu za leto 2015 govorila na seji državnega sveta in vlade

16.09.2016 11:21
Kategorija: Izjave za javnost, Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je 14. 9. 2016 udeležila 43. seje Državnega sveta RS, na kateri so obravnavali tudi Enaindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2015. V uvodu predstavitve je poudarila, da je del poročila Varuha tudi Poročilo izvajanja nalog Državnega preventivnega mehanizma (DPM) za preprečevanje mučenja in drugih oblik grdega ravnanja z ljudmi, ki jim je bila odvzeta prostost. Obe poročili sta obsežni (skupaj 650 strani) in sta že tretji poročili v njenem šestletnem mandatu. Opozorila je, da je v svojem mandatu še posebej pozorna na raven izvajanja priporočil Varuha, ki jih vsako leto sprejme tudi državni zbor in priporoča vsem institucijam in funkcionarjem na vseh ravneh, da jih upoštevajo. Z njihovim izvajanjem je na nekaterih področjih zelo zadovoljna, na drugih pa ni opaznih premikov, je uvodoma poudarila.

Ob koncu razprave so svetniki brez glasu proti sprejeli mnenje, ki sta ga predhodno pripravili komisiji državnega sveta (Komisija za državno ureditev in Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide). V njem so poudarili, da je poročilo Varuha kakovostno, pregledno in informativno. S celovitim pregledom različnih segmentov delovanja države vsako leto Varuh postavi ogledalo družbi, katerega odsev ni vedno prijeten. Kljub številnim očitnim kršitvam človekovih pravic na posameznih področjih sprememb na bolje še vedno ni. Tudi v letu 2015, so zapisali v mnenju,  so bile spet aktualne nekatere tematike iz preteklih let: neuresničene posamezne ustavne odločbe; neurejen način uresničevanja človekove pravice do peticije; dolgotrajnost sodnih postopkov; diskriminacija pri prevozu študentov invalidov; nujne spremembe na področju duševnega zdravja; veliki zaostanki v pritožbenih postopkih v zvezi z uveljavljanjem pravic iz javnih sredstev; nenatančno opredeljena pravila zdravljenja v tujini; kršitve na področju izplačil plač in prispevkov za socialno varstvo; položaj zagovornikov otrok še vedno ni zakonsko urejen itd.

 

Varuhinja se je 15. 9. 2016 udeležila 101. seje Vlade RS, na katero jo je povabil predsednik vlade dr. Miro Cerar. Na njej je predstavila najpomembnejše ugotovitve Varuha iz letnega poročila za leto 2015. Kakor poroča Slovenska tiskovna agencija (STA), je v poročilu pozvala k odpravi vseh oblik diskriminacije, k učinkovitejšim ukrepom za uveljavitev kakovostnega sodnega odločanja in h končanju novodobnega suženjstva delavcev. Priporočila je, da se vsi, ki sodelujejo v javnih razpravah, še posebej politiki, v izjavah in besedilih izogibajo spodbujanju sovraštva ali nestrpnosti na podlagi katere koli osebne okoliščine. Državnemu zboru pa je priporočila sprejem etičnega kodeksa in na tej podlagi oblikovanje razsodišča, ki se bo odzivalo na posamezne primere sovražnega govora v politiki. Na področju odpravljanja diskriminacije je znova opozorila na odsotnost polnopravne državne institucije za človekove pravice.

Kot so zapisali v sporočilu po seji vlade, poroča STA, ima vlada kot večinski predlagatelj zakonov pomembno vlogo glede priprave predpisov, ki zagotavljajo človekove pravice in temeljne svoboščine ter spoštujejo človekovo dostojanstvo. Tudi med različnimi vladnimi resorji lahko pri pripravi posameznih predpisov prihaja do različnih stališč. "Vlada se zaveda, da je pri tem tehtanju različnih vrednot pomembno dajati posebno težo spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin - vrednote človekovega dostojanstva, različnosti in strpnosti so med temeljnimi vrednotami te vlade," so zagotovili.

 


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.