Natisni vsebino

Varuhinja na delovni obisk sprejela v.d. generalne direktorice ZRSZ

03.06.2014 08:32
Kategorija: Delovanje in dogajanjeVaruhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je skupaj z namestnico mag. Kornelija Marzel, direktorico strokovne službe Martino Ocepek in svetovalkami pri Varuhu Nevo Šturm, Barbaro Kranjc in Jasno Vunduk na delovni obisk sprejela vršilko dolžnosti generalne direktorice Zavoda RS za zaposlovanje Mavricijo Batič s sodelavkama.

Pogovarjale so se o problematiki izvajanja javnih del. Interes za vključevanje v javna dela je ogromen, ponudba javnih del temu ne sledi, posebej so izpostavljene male občine. V lanskem letu so se spremenili pogoji za vključitev v javna dela, in sicer mora brezposelna oseba biti več kot eno leto neprekinjeno prijavljena v evidenci brezposelnih oseb. Navedeno določilo je pri brezposelnih povzročilo kar nekaj slabe volje. Brezposelni navajajo pomanjkanje informacij s strani Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ), kritični so do zakonskega določila, ki dopušča možnost ponovne vključitve v javna dela še za dodatno leto pri istem izvajalcu samo za posamezne ciljne skupine opredeljene v Katalogu ukrepov APZ.
Varuh predlaga, da bi bilo smiselno ob upoštevanju tudi izjemnih okoliščin (npr. bolezensko stanje brezposelne osebe) omogočiti opravljanje javnega dela pri istem izvajalcu čez določeno 24 mesečno omejitev trajanja.

Govorile so tudi o primernosti ukrepov APZ, zlasti še o ukrepu dodeljevanja subvencij delodajalcem za zaposlitev mladih starih do 30 let. Pri tem so se strinjale, da so brezposelni v starosti med 30 in 50 let v zelo nezavidljivem položaju, saj za zaposlovanje teh kategorij ni posebnih spodbud. Predlog, da bi tudi delodajalci, ki zaposlujejo brezposelne v ne ciljni skupini prejeli subvencijo, vendar v manjšem deležu, smo naslovili MDDSZ. Na odgovor čakamo že od novembra lanskega leta.

Predstavnice ZRSZ so predstavnice Varuha seznanile s programom Jamstva za mlade. Za izvajanje tega programa so na ZRSZ zaposlili dodatno 40 svetovalcev. Poleg svetovanja mladim potekata še ukrepa preizkus na delovnem mestu ter usposabljanje na delovnem mestu.

Udeleženke so se pogovarjale še o načinu pridobitve denarnega nadomestila za čas brezposelnosti v primerih, ko delodajalec zaposlenega ne odjavi iz socialnih zavarovanj. Po zagotovilu ZRSZ ne odjava delavca iz socialnih zavarovanj ni ovira za pridobitev denarnega nadomestila.

Predstavnice Varuha so predstavnice ZRSZ opozorile na primer, ko posameznik pri nezakoniti odpovedi delovnega razmerja ni pridobil pravice do nadomestila za čas brezposelnosti , ker v zakonskem roku 30 ih dni ni vložil tožbe o »nezakoniti« odpovedi. Pri tem se je brezposelni prijavi v evidenco na ZRSZ in bi tudi ob ustreznem nasvetu ZRSZ (da je le ob vložitvi tožbe upravičen do denarnega nadomestila) lahko pravočasno vložil tožbo ter  prejel nadomestilo. Vodstvo ZRSZ bo o nujnosti tovrstnega informiranja poslalo navodilo vsem območnim enotam.

Beseda je tekla še o izbrisu iz evidence brezposelnih oseb iz krivdnih razlogov, o mirovanju pravice do denarnega nadomestila med brezposelnostjo v primeru, ko delovno sodišče naknadno prizna bolniški stalež, o možnosti, da brezposelni še pred izobraževanjem  prejme plačilo potnih stroškov za udeležbo na izobraževanju ter o zagotavljanju varnosti pri delu za tiste, ki bodo v okviru javnih del sodelovali pri odpravljanju posledic žleda.

Posebna pozornost je bila namenjena ravnanju z brezposelnimi osebami. Svetovanje in pomoč morata biti izvedena tako, da ne prizadeneta dostojanstva posameznika, je bila kritična varuhinja Vlasta Nussdorfer.

Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.