Natisni vsebino

Varuhinja LP13 predstavila vladi

09.10.2014 17:00
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je danes, 9. 10. 2014, na Vladi RS predstavila Letno poročilo Varuha za leto 2013 in se odzvala na mnenje Vlade Republike Slovenije k devetnajstemu rednemu letnemu poročilu varuha človekovih pravic za leto 2013.

Opozorila je na skrajšanje rokov odločanja v postopkih mednarodne zaščite, pozdravila Kodeks ravnanja tolmačev in prevajalcev v postopku po zakonu, ki ureja področje mednarodne zaščite. Pozitivno je ocenila spremembo 51. Člena Zakona o tujcih, ki je pristojnost o odločanju o denarni pomoči tujcem preneslo na centre za socialno delo.

Opozorila je, da je bil rok za vložitev vloge za stalno prebivanje za izbrisane prekluziven, pridobitev pravice je bila torej časovno omejena in zato so nekateri izbrisani izgubili to pravico.

Varuhinja zahteva nujen sprejem ukrepov, ki bi zagotovili pregleden, učinkovit in hiter sistem nadzora nad plačevanjem plač. Pozitivno je ocenila pripravljenost Mnistrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti glede preučitve možnosti ponovne vključitve brezposelne osebe v javna dela po izteku 24 mesečne omejitve trajanja ukrepa javnega dela. Vztraja pa tudi pri priporočilu vladi, da analizira učinkovitost služb Zavoda RS za zaposlovanje in glede na ugotovitve ukrepa v smeri večje odzivnosti na potrebe brezposelnih.

Opozorila je na nujnost sprejema strategije reševanja stanovanjske problematike in sprejem Nacionalnega stanovanjskega programa. Posebej je poudarila nujnost strokovnega sodelovanja ministrstev z občinami pri urejanju lokalnih tem. Opozorila je tudi, da mora država poskrbeti za grobišča in simbolni pokop žrtev zločinov. Varuh pogreša roke za sprejem vseh manjkajočih zakonov na področju zdravstva. Tudi na področju sodstva Varuh pričakuje več konkretnih korakov za realizacijo njegovih priporočil. Nujno je večje sodelovanje med ministrstvi, je še poudarila varuhinja.

Ministre in ministrice nove vlade je ob tej priložnosti že povabila na dvostranska srečanja, v katerih bi jim podrobneje predstavila odprta vprašanja s področja varovanja človekovih pravic.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.