Natisni vsebino

Varuhinja in ministrica dr. Kopač Mrakova s civilno družbo

30.09.2014 11:20
Kategorija: Delovanje in dogajanjeVaruhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer  in ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak sta se v Klubu Cankarjevega doma v okviru 14. festivala za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO) srečala s predstavnicami in predstavniki organizacij in združenj starejših ter nevladnih organizacij v Sloveniji.

Varuhinja je poudarila, da spremljamo uresničevanje pravic cele palete ranljivih skupin. Opozorila je na nujno ureditev čedalje bolj perečega problema demence, ki zadeva veliko število starostnikov in njihovih svojcev. Opozorila je na nepripravljenost različnih institucij na srečanje z dementnimi ljudmi, saj je prepoznavanje demence težko in je nujno potrebno ozaveščanje o tem problemu. Varuhinja se je že srečala s predstavniki društva Spominčica, ki so jo podrobno seznanili s stanjem na področju demence.

Kot je povedal Davor Dominkuš iz ministrstva, naj bi bilo oseb z demenco po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije, naj bi jih bilo v Sloveniji že 30.000. Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je opozorila na vse aktivnosti, ki jih ministrstvo v zvezi z demenco že izvaja. Nacionalni program za socialno varstvo, ki je bil sprejel lani, naslavlja ta vprašanja, je dejala. Pričakuje se nacionalni program duševnega zdravja, ob tem pa je opozorila, da je področje demence tisto področje, kjer je ključno sodelovanje Ministrstva za zdravje in MDDSZEM. Leta 2011 so bile izdane usmeritve za delo z ljudmi z demenco, je še povedala in opozorila na vlogo lokalne skupnosti pri kakovosti bivanja starejših z demenco. Poudarila je, da je na področju demence še veliko izzivov, začetki pa so že zaorani.

Ministrica dr. Anja Kopač Mrak je poudarila, da bo zaradi staranja prebivalstva tudi v Sloveniji potrebno nekatere sisteme prilagoditi novim družbenim razmeram. Ključno bo področje zdravstva, pa tudi dolgotrajne nege. Pri ukrepih, ki jih bomo sprejemali, je poudarila ministrica, ne smemo izpostavljati samo ene generacije, pač pa moramo stremeti k povezovanju vseh generacij. Predstavnike nevladnih in izvajalskih organizacij s področja skrbi za starejše je seznanila,  da se pripravlja nova finančna perspektiva, v kateri bo velik poudarek dan tudi boljši socialni vključenosti starejših.  

Predstavniki civilne družbe so opozorili na problematiko odvzemanja poslovne sposobnosti, nujno ureditev razmer starejših oseb s težavami v duševnem zdravju in njihovih svojcev, na odprta vprašanja pri nameščanju mladih v varstveno-delovne centre in bivanjem starejših oseb VDC-je ter na pomen mreže pomoči in podpore v skupnosti.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.