Natisni vsebino

Varuhinja delovno z ministrom Koprivnikarjem

19.02.2015 18:19
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je s sodelavkami na delovni obisk sprejela ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja z njegovo ekipo. Dogovorila sta se o oblikah in načinih nadaljnjega sodelovanja, varuhinja ga je seznanila z nekaterimi primeri, ki jih Varuh zaznava iz pobud. Zanimali so jo tudi načrti ministrstva v smeri prijazne in učinkovite javne uprave.

Zvočni posnetek skupne izjave po srečanju (MP3).

Med drugim ga je seznanila s primerom omejitve števila dni letnega dopusta za javne uslužbence, ki varujejo in negujejo otroke s težjo telesno ali zmerno, težjo ali težko duševno prizadetost. Varuh ocenjuje, da so starši s takšnimi otroki prikrajšani.
 
Minister Koprivnikar je povedal, da gre za omejitev, ki izhaja iz začasnega Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) in bi bilo za to skupino staršev treba zagotoviti sistemsko rešitev. Ni smiselno dodatno obremeniti delodajalca, ampak je nujno najti rešitev za vse starše z otroki s posebnimi potrebami ne glede na sektor, v katerem so zaposleni, ocenjuje minister. Varuhinja je smer razmišljanja pozdravila.

Varuhinja je nadalje predstavila primer možnosti odškodninskih tožb zaprtih oseb zoper zaporsko osebje, saj 84. člen Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij namreč določa, da lahko obsojenec zahteva škodo neposredno od tistega, ki mu jo je povzročil, torej delavca zavoda. Vse to že, če obsojenec meni, da je bil podvržen mučenju ali drugim krutim oblikam nečloveškega ali ponižujočega ravnanja. Varuh ocenjuje, da zgolj pravna pomoč delavcem v takšnih kazenskih ali odškodninskih postopkih ni dovolj in bi bilo prav, da bi v primeru take pravde vsaj prišlo do stranske intervencije države.

Minister je ocenil, da je problem širši, saj je cela vrsta poklicev v javnem sektorju ki so izpostavljena tožbam zaradi narave njihovega dela. Zato so se zavzeli in podprli rešitev da v okviru zakonodaje, ki ureja področje javnih uslužbencev, enovito uredijo pomoč pri zagovarjanju javnim uslužbencem, ki se tako kot pazniki srečujejo s tem, da bodo toženi, ker to izhaja iz narave njihovega dela. Želijo omogočiti primerno obrambo, ne zmanjšujejo pa s tem odgovornosti teh uslužbencev pri ugotavljanju njihove morebitne krivde, je dejal minister.

Govorila sta tudi o delu številnih inšpekcij (25) in inšpekcijskega sveta, na kar Varuh vseskozi opozarja. Minister odprto sprejema ugotovitve Varuha o delu inšpekcijskih služb, nakazal pa je tudi rešitve v smeri okrepitve teh služb v smislu kadrov in učinkovitosti njihovega dela, na drugi strani pa v preučitvi vzrokov, ki privedejo do pritožb zoper posamezno inšpekcijo oziroma zaposlenega inšpektorja. Dogovorila sta se, da bo Varuh še naprej tvorno sodeloval z Inšpekcijskim svetom pri odpravi anomalij pri delu inšpekcijskih služb.

Na področju zakonodaje je varuhinja ministra med drugim opozorila na rokohitrsko sprejemanje zakonov, ki posegajo v človekove pravice. Dogovorila sta se, da je nujno upočasniti tempo sprejemanja zakonodaje in vključiti različne javnosti v zgodnji fazi nastajanja določene zakonske rešitve in pri sprejemanju zakonodaje upoštevati človekove pravice.  


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.