Natisni vsebino

Varuhinja delovno z generalno sekretarko vlade Lilijano Kozlovič

03.10.2017 07:53
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Miha Horvat in direktorica strokovne službe Martina Ocepek so v ponedeljek, 2. 10. 2017, na delovni obisk sprejeli generalno sekretarko vlade mag. Lilijano Kozlovič, sekretarko v kabinetu generalne sekretarke mag. Barbaro Peternelj in namestnico generalne sekretarke vlade Snežano Džidić.

Pregledali so uresničevanje priporočil Varuha človekovih pravic (VČP) od zadnjega vmesnega odzivnega poročila vlade.

Varuhinja in generalna sekretarka vlade sta sodelovanje ocenili kot zgledno in poudarili napredek pri uresničevanju priporočil. Varuhinja je izrazila zadovoljstvo, ker se vlada trudi sproti odzivati na priporočila Varuha, prav tako je pohvalila hitro sprejetje sprememb Zakona o Varuhu človekovih pravic (ZVarCP-B).

Sekretarka v kabinetu generalne sekretarke mag. Barbara Peternelj je nanizala nekaj ukrepov v smeri uresničevanja nekaterih Varuhovih priporočil, med drugim spremembe Zakona o duševnem zdravju, ki naj bi šel kmalu v razpravo. Prav tako naj bi šel kmalu v javno razpravo tudi akcijski načrt za demenco. Zagotovila je, da ni več ovir za oblikovanje ustreznih namestitev otrok s težavami v duševnem zdravju in da bo pedopsihiatrični oddelek začel z delom.

Znova so se dotaknili tudi zaostankov pri reševanju pritožb na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Generalna sekretarka vlade je zagotovila, da bodo opravili analizo razlogov za tolikšno število pritožb in analizo odločitev MDDSZEM ter pripravili konkretne ukrepe.  

Direktorica strokovne službe Martina Ocepek je poudarila pomen transparentnega sprejemanja predpisov in vključevanja javnosti v postopke, kar je bila tudi tema nedavne mednarodne konference Varuha. Opozorila je na nedavni primer javne obravnave osnutka novega Zakona o varstvu okolja - ZVO-2, za katero Varuh meni, da ne sledi namenu Aarhuške konvencije, prav tako ne zadošča določilom Resolucije o normativni dejavnosti in je tudi v neskladju z Navodili o postopku sodelovanja javnosti pri sprejemanju predpisov, ki lahko pomembneje vplivajo na okolje. Ker pa ne gre za osamljen primer, je generalna sekretarka vlade zagotovila, da bodo te postopke na Ministrstvu za okolje in prostor vzeli pod drobnogled.

Varuhinja pričakuje, da bo vlada izdelala akcijske načrte, ki bi preprečili prelaganje odgovornosti v primerih kot je bil požar v Kemisu na Vrhniki. Kozlovičeva je dejala, da vlada že pripravlja ustrezen zakon, prav tako usklajuje podzakonske akte.

V vladi se intenzivno ukvarjajo tudi z vprašanjem pitne vode. Do konca novembra bodo predlagali spremembe nekatere zakonodaje. Prav tako so dali navodilo glede zakonodajne sledljivosti, je še povedala.

Osrednjo pozornost so namenili romski problematiki, s katero se intenzivno ukvarja prav generalni sekretariat vlade. Kozlovičeva je povedala, pripravljajo spremembo Zakona o romsko skupnosti, za reševanje problematike so namenili še več sredstev. Osredotočili so se na izziv sodelovanja vseh deležnikov, reševanje pa v tej fazi usmerili v zagotavljanje elektrike in vode ter sanacije nelegalnih naselij.

Namestnica generalne sekretarke Kozlovičeve Snežano Džidić, pristojna prav za romsko problematiko, je povedala, da so pri pripravi programov izhajali iz prakse, ohranjali dobro, zavezali resorje k uresničevanju in poročilih o napredku. Izdelujejo tudi postopkovnik za ukrepanje v specifičnih primerih.

Namestnik varuhinje Miha Horvat je izrazil odobravanje prizadevanjem vlade pri reševanju romske problematike, varuhinja pa je opozorila še na nujnost prisotnosti policije v romskih naseljih, kjer še prihaja do različnih kršitev reda in miru ali drugih prekrškov ali kaznivih dejanj. Strinjali so se, da je problematiko nujno rešiti in sobivanje narediti znosno ob hkratnem uresničevanju pravic in opozarjanju na dolžnosti.

V pogovoru so se dotaknili še uresničevanja volilne pravice zaprtih oseb, problematike sodnih izvedencev in brezplačne pravne pomoči. Varuhinja je opozorila na nov primer izvršbe za minimalen znesek, kot še neurejeno pa je znova izpostavila primer vpisa nedovoljenih gradenj v zemljiško knjigo. Zadovoljna je s sprejetim zakonom o športnikih, znova pa je pohvalila tudi končno sprejet Zakon o prijavi prebivališča.

Direktorica strokovne službe je še opozorila, da se odzivi vlade nanašajo predvsem na podana priporočila pri vsebinskih poglavjih, manj pa je njenih opredelitev glede ostale problematike, na katero Varuh prav tako opozarja v drugih delih poročila, vendar iz njih ni posebej izpeljanih priporočil.

Opozorila je še, da Varuh vztraja pri uresničitvi priporočil, med njimi tudi priporočila, naj staršem otrok s posebnimi potrebami vrnejo dnevi dopusta, ki so jim bili odvzeti z ZUJF-om. Kozlovičeva je pojasnila, da vlada pripravlja analizo posledic vseh ukrepov, ki so bili izvedeni po ZUJF-u.

Varuhinja pa je znova opozorila še, da je nujno okrepiti inšpekcijske službe, urediti pa bo treba tudi problematiko upravnikov v večstanovanjskih stavbah.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.