Natisni vsebino

Varuhinja delovno z direktorjem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije

04.12.2017 10:09
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja Vlasta Nussdorfer je s sodelavkami in sodelavci v petek, 1. 12. 2017, na pogovor sprejela generalnega direktorja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije Marjana Sušlja in njegove sodelavce.

Pozornost so namenili nekaterim sistemskim vprašanjem izvajanja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja ter aktualnim vprašanjem izvajanja sedanje ureditve, na kar Varuha opozarjajo pobudniki, ki zatrjujejo kršitev njihovih pravic. Med slednja sodijo zlasti vprašanja nege družinskega člana, kadar oba starša delata v različnih turnusih, dostopnosti nekaterih zdravil, povračila stroškov zdravljenja v samoplačniški ambulanti, sistemske problematike pobota v primerih, ko nasproti dolgu do ZZZS stoji tudi dolg, ki ga ima ZZZS do tega posameznika ter odjavljanja delavcev iz socialnih zavarovanj za nazaj.

Nekatere skupine zaposlenih se srečujejo s problemi nege družinskega člana, kadar oba starša delata v različnih turnusih. Mednje sodijo tudi policisti, ki naj jim ne bi pripadalo nadomestilo, če nista oba starša sočasno v službi. Ob tem pa je povsem zanemarjeno dejstvo, da eden od staršev, ki pride iz nočne izmene, potrebuje počitek in ni zmožen negovati bolnega družinskega člana. Direktor zavoda je zatrdil, da je njihovo vodilo pri odločanju dejstvo, da mora otroku biti zagotovljeno varstvo in zato zaupajo izjavi staršev, ki jo ti podajo lečečemu zdravniku, da iz objektivnih razlogov varstva ne more zagotoviti drug starš.

Varuh obravnava pobudo staršev otrok s spinalno mišično atrofijo, ki zatrjujejo, da obstaja novo zdravilo Spinraza (proizvajalca Biogen), ki je za to bolezen zelo uspešno. Zdravilo ima od maja letos dovoljenje za promet v Evropski uniji, ni ga pa še na trgu v Republiki Sloveniji. Predstavniki zavoda so povedali, da letno dobijo veliko prošenj za registracijo novih zdravil. Soočeni so najprej s strokovnimi vprašanji o učinkovitosti posameznega zdravila, cenovni dostopnosti in etičnosti posameznih rešitev. Problematika je izrazita tudi v bogatejših državah. Farmacevtska industrija, ki sicer vlaga v razvoj novih zdravil, postavlja nerazumno visoke cene, zato tudi v Evropi razmišljajo o možnosti, da bi razvoj zdravil oddvojili od njihove proizvodnje (farmacevtske industrije) ter tako zagotovili njihovo večjo dostopnost. Problem bo v naslednjih letih vse večji ob dejstvu, da so ljudje soočeni z nenehnim informacijskim pritiskom o učinkovitosti določenih zdravil, kar pa je treba vedno strokovno preveriti.

V zadnjem obdobju je aktualno vprašanje povračila stroškov zdravljenja v samoplačniških ambulantah na področju Republike Slovenije. Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je letos dvakrat presodilo o povrnitvi stroškov zdravljenja v zasebnem zdravstvu iz sredstev javne zdravstvene blagajne (ZZZS). Sodbi sta take vrste, da lahko - če bosta obveljali tudi na višjem sodišču – v temelju spremenita naš zdravstveni sistem. Direktor zavoda je ocenil, da je to vprašanja tudi politične narave. Zavod želi in pričakuje takšen nadaljnji razvoj zdravstvenega sistema, kjer bo zavod kot plačnik imel možnost kontrole kakovosti opravljenih zdravstvenih storitev, kar v primeru izvajalcev s področja privatnega sektorja to ni mogoče. Vsekakor pa je treba zdravstvene pravice določiti z zakonom (in ne s podzakonskim aktom). Varuhinja je ocenila, da morajo sistemske rešitve prispevati h krepitvi solidarnosti znotraj zdravstvenega varstva in ohranitvi visoke ravni kakovosti in dostopnosti do zdravstvenih storitev.

Pogovora so se udeležili tudi namestnik varuhinje Tone Dolčič, direktorica strokovne službe Martina Ocepek ter svetovalci Varuha Neva Šturm, Jan Irgel in Liana Kalčina. Zavod pa so poleg direktorja Marjana Sušlja zastopali še direktor področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje Klemen Ganziti, vodja oddelka za pravne zadeve Borut Bogataj, vodja oddelka za obvezno zdravstveno zavarovanje Rada Krunić in vodja oddelka za zdravila Jurij Fürst.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.