Natisni vsebino

Varuhinja delovno z generalno direktorico Zavoda RS za zaposlovanje

09.10.2013 14:00
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njena namestnica mag. Kornelija Marzel in sodelavci so se danes, 9. 10. 2013, na delovnem sestanku srečali z generalno direktorico Zavoda RS za zaposlovanje mag. Zlatko Srdoč Majer in njenimi sodelavkami.

Strinjali so se, da je brezposelnost za vsakega posameznika izjemno hudo in posebno stanje, ki terja celovito obravnavo tako Zavoda RS za zaposlovanje (Zavod) kot tudi centrov za socialno delo in drugih. V postopku prijave v evidenco brezposelnih oseb je treba zagotoviti strokovno in prijazno obravnavo s strani zaposlenih na Zavodu ter brezposelnim nuditi informiranje o vseh pravicah, možnostih in postopkih.

Govorili so prenehanju vodenja v evidenci brezposelnih ter pri tem posebej izpostavili nujnost večjega opozarjanja brezposelnih oseb na spoštovanje dogovorov iz zaposlitvenega načrta. Kršitev le – teh lahko privede namreč do prenehanja vodenja v evidenci brezposelnih oseb in izgube denarnega nadomestila za čas brezposelnosti.

Posebej so spregovorili še o postopkih, višini in odmeri denarnega nadomestila ter problemih, ki se v zvezi s tem pojavljajo.

Glede ukrepov aktivne politike zaposlenih so soglašali, da je v Zakonu o urejanju trga dela precej širok nabor ukrepov, da pa je njihovo izvajanje odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev. Tako lahko posameznik opravi ustrezno usposabljanje za pridobitev subvencije za samozaposlene, odpre s. p. , nato pa šele po mesecih dobi izplačano subvencijo. Problemi so tudi pri izvajanju javnih del, usposabljanju in izobraževanju.

Varuhinja je generalno direktorico Zavoda opozorila na primere, ko se posamezniki, nekoliko starejši od 30 let, ne štejejo več za mlado brezposelno osebo in tako ni možno pridobiti subvencije iz tega naslova. V zvezi s tem bo Varuh na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovil predlog sprememb Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja, in sicer v smeri, naj se posamezen ukrep v določenem deležu ne uveljavlja samo za posamezno ciljno skupino.

Tako varuhinja kot generalna direktorica Zavoda in sodelavci so bili soglasni, da brezposelnost pomeni stisko, ki lahko ima hude posledice posameznika, za njegovo družino in okolje. Zato se od vseh tistih, ki sprejemajo in pripravljajo politiko obravnavanja brezposelnih oseb ter tistih, ki jo izvajajo, terja premišljeno in odgovorno ravnanje.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.