Natisni vsebino

Varuh zaskrbljen zaradi nestrpnosti ob preselitvi romske družine na Vranoviče

19.03.2012 13:54
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Izjave za javnost


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je bil seznanjen s pritiski na romsko družino Hudorovac, ki se je preselila na Vranoviče v občini Črnomelj. Za Varuha je zaskrbljujoč zlasti odziv krajanov, ki, sodeč po medijskih odzivih, preselitvi nasprotujejo zlasti zaradi romske pripadnosti družine. Na podlagi zbranih informacij lahko rečemo, da gre za primer neposredne diskriminacije na podlagi etnične pripadnosti, ki je prepovedana v skladu z ustavo in zakoni.

Z vidika ustavnih pravic enakosti pred zakonom in proste izbire bivališča so nesprejemljivi tudi domnevni poskusi županj občin oziroma javne obljube krajanom Vranovičev, da bosta družino Hudorovac pregovorili, naj se vrnejo v naselje Sovinek. Takšne obljube predstavnikov oblasti pomenijo podporo nestrpnim odzivom krajanom, čeprav so ti odzivi nedopustni tako s pravnega kot tudi etičnega vidika.

Ob tem primeru se razkrivajo tudi sistemske pomanjkljivosti varstva pred diskriminacijo. Varuh nima pristojnosti v razmerju do zasebnikov. Diskriminacijo na tej ravni mora obravnavati in sankcionirati neodvisen organ za obravnavo primerov diskriminacije, ki ga Slovenija mora imeti na podlagi direktiv EU. Varuh v svojih letnih poročilih že več let opozarja, da v Sloveniji potrebujemo tovrsten neodvisen organ, ki bo imel ustrezna pooblastila tako na področju sankcioniranja kršitev enakopravnosti, kot tudi na področju preventivnega delovanja.  

O nestrpnosti in odporih vključevanju pripadnikov romske skupnosti v slovensko družbo na posameznih območjih je Varuh konec leta 2011, seznanil Vlado RS. Vladi smo med drugim predlagali, naj s svojo preventivno in promocijsko dejavnostjo pomaga preseči stereotipe, predsodke in nestrpnost, ki pogosto prerastejo celo v državljansko nepokorščino. Po mnenju Varuha prav odpori lokalnega prebivalstva predstavljajo eno izmed največjih ovir pri uresničevanju Nacionalnega programa ukrepov za Rome 2010-2015.



Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.