Natisni vsebino

Varuh z v. d. vodij DURS-a in IRSD-ja o rešitvah za izboljšave na področju (ne)plačevanja prispevkov iz naslova socialne varnosti

03.07.2013 15:50
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Namestnica varuhinje človekovih pravic mag. Kornelija Marzel je danes, 3. 7. 2013,  na sestanek povabila v. d. generalne direktorice Generalnega davčnega urada (DURS) Jano Ahčin in v. d. glavne inšpektorice Inšpektorata RS za delo (IRSD) Natašo Trček. Na sestanku so skupaj s sodelavci izpostavile iskanje možnih rešitev za izboljšanje stanja na področju (ne)plačevanja prispevkov iz naslova socialne varnosti.

Oba organa ocenjujeta, da se je učinkovitost njihovega dela na tem področju izboljšala, hkrati pa ugotavljata, da se stanje plačevanja prispevkov za socialno varnost slabša. Zato bi bile potrebne sistemske spremembe. Udeleženci srečanja so poudarili nujo po spreminjanju vrednot v družbi, potrebo po ozaveščanju delavcev in večje vključevanje sindikatov. Kot pozitivno so ocenili spremembo Zakona o delovnih razmerjih, ki obračun plače določa za verodostojno listino, na podlagi katere delavec lahko predlaga sodno izvršbo.

Varuh se z navedenim strinja, vseeno pa meni, da bi tudi glede na trenutno stanje vsi organi morali dosledneje preganjati kršitelje. Kadrovske težave ne morejo biti razlog za opuščanje zakonskih določb. Zaposleni so šibkejša stran v razmerju do delodajalca in do države, zato jim je treba ustrezno pomagati in zaščititi, tudi z zakonitimi pritiski na delodajalca.

IRSD je še pojasnil, da nima pravnih podlag za kaznovanje v primeru neplačanih prispevkov iz naslova socialnega varstva, čeprav po Varuhovem mnenju določbi 134. in 135. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) izrecno varujeta celo plačo, se pravi pogodbeno dogovorjeni bruto znesek z vsemi vključenimi prispevki. Po mnenju IRSD pa je s tema določbama varovana zgolj minimalna plača v neto znesku, ostalo lahko zaposleni terja v sodnem postopku.

Strinjamo se z obema organoma, da z izrekanjem glob ne rešujemo vseh težav v družbi. Če so globe predpisane in se ne izrekajo, to zagotovo ne pripomore k izboljšanju stanja, hkrati pa lahko celo neposredno ruši pravni red in zaupanje v pravno državo.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.