Natisni vsebino

Varuh v Mariboru ugotavlja neenakost pri zagotavljanju storitev osebam s posebnimi potrebami

11.03.2019 14:36
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Dnevni center Ozara Maribor, pogovor z uporabnicami in uporabniki.

Dnevni center Ozara Maribor, fotografiranje za spomin.

Dnevni center Ozara Maribor, pogovor z uporabnicami in uporabniki.

VDC Polž Maribor, seznananitev z delovnimi procesi.

VDC Polž Maribor, seznananitev z delovnimi procesi in pravicami uporabnikov.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je s sodelavkami danes, 11. 3. 2019, v Mariboru obiskal Varstveno delovni center Polž, Dnevni center Ozara v Mariboru in Mladinski dom Maribor. Srečal se je z uporabniki storitev, ki sodijo med najranljivejše skupine, in jih povprašal o razmerah, v katerih bivajo in delajo. Z vodstvi organizacij se je pogovoril o izzivih pri uresničevanju pravic uporabnikov.


Zanimala ga je skupnostna skrb v lokalnem okolju ter dostopnost do socialno varstvenih in tudi zdravstvenih storitev, tudi njihovo financiranje. Ugotavlja kadrovsko podhranjenost teh dejavnosti, vse večji so izzivi s staranjem uporabnikov in zastarelost določenih predpisov.


Varuh ugotavlja, da pri zagotavljanju storitev upravičencem prihaja do velikih neenakosti, kar ocenjuje kot nesprejemljivo. "Če država določene pravice opredeli, mora narediti vse, da se tudi uresničijo," je poudaril.


Terensko seznanjanje s problematikami iz vidika človekovih pravic bo varuh človekovih pravic Peter Svetina opravljal redno. Bo pa, kot doslej, ljudem na voljo tudi na poslovanjih zunaj sedeža. Že junija naj bi se v Mariboru posvetil prebivalcem občine in okolice, ki bodo zaznali kršitve svojih pravic v odnosu do državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil.

Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.