Natisni vsebino

Varuh udeležencem foruma o spoštovanju človekovih pravic v gospodarstvu

31.05.2019 09:29
Kategorija: Delovanje in dogajanjeVaruh človekovih pravic Peter Svetina je danes, 31. 5. 2019, nagovoril udeležence Foruma o odgovornem poslovnem ravnanju in človekovih pravicah v gospodarstvu, ki je potekal na sedežu Gospodarske zbornici Slovenije v Ljubljani.

Poudaril je, da so gospodarski akterji, predvsem mednarodna podjetja in korporacije, ki poslujejo prek državnih meja, dobili izjemno moč in vpliv nad svetovnim gospodarstvom, kar pa ni vedno najboljše za družbena okolja, v katerih ta podjetja poslujejo. Na državni in mednarodni ravni obstaja zelo malo učinkovitih mehanizmov, ki bi preprečili korporacijske kršitve človekovih pravic in omogočili, da bi podjetja zanje prevzela odgovornost. Žrtve njihovega poslovanja, ki so pogosto že odrinjene na rob in ranljive, ostanejo nemočne, brez zaščite, do katere so upravičene, ali brez ustreznega dostopa do sodnega varstva, je opozoril.

Vlada oziroma država v širšem smislu z vsemi njenimi organi je odgovorna, da vsem zagotovi spoštovanje človekovih pravic. To pomeni, da je odgovorna zaščititi posameznike in skupine pred škodljivimi dejanji drugih, tudi podjetij.
Kljub temu pa vlada pogosto ne obravnava posledic kršitev, ki jih povzročajo podjetja, in ne zagotavlja dostopa do sodnega varstva tistim, ki so jim podjetja kršila človekove pravice, je ocenil varuh.

Do sedaj je večina podjetij prevzela odgovornost glede človekovih pravic s prostovoljnimi kodeksi in pobudami. Čeprav imajo nekatere prostovoljne pobude pomembno vlogo, prostovoljstvo nikoli ne more nadomestiti mednarodnih standardov o obveznem spoštovanju človekovih pravic s strani podjetij. Vsa podjetja bi morala spoštovati vse človekove pravice, ne glede na sektor, državo ali okoliščine, v katerih poslujejo, je še apeliral.

Mnogo podjetij deluje družbeno odgovorno, varovanje človekovih pravic je del njihove vizije in strategije, zaveze so zapisane v kodeksih, udejanjanje dnevno. Zavedanje vrednosti vsakega zaposlenega posameznika pri ustvarjanju poslovnega uspeha je dandanes nuja. Nuja pa je tudi razmišljanje o vključevanju najranljivejših skupin v delovne procese, je poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina. Sodelovanje države in gospodarstva pri tovrstnih procesih in oblikovanju sistemskih možnosti je nujno, je poudaril.

Varuh je kljub ugotovitvam, ki jih v instituciji, ki jo vodi, prejemajo o kršenju pravic delavcev, izraziti optimizem, saj se Slovenija uvršča v ozek krog EU držav, ki imajo pripravljen Akcijski načrt za človekove pravice.

Njegov namen je zagotoviti uresničevanje Smernic Organizacija združenih narodov za spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu in s tem prispevati k zagotavljanju spoštovanja človekovih pravic v gospodarskih dejavnostih na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni ter doprinesti k skladnosti politik na tem področju. Prednostne naloge Nacionalnega akcijskega načrta so preprečevanje diskriminacije in neenakosti ter promocija enakih možnosti, promocija in varstvo temeljnih delavskih pravic, tudi v transnacionalnih podjetjih oziroma v celotni proizvodni verigi, preprečevanje trgovine z ljudmi in boj proti njej, varstvo okolja, ohranjanje narave in trajnostni razvoj in razvoj obveze skrbnega pregleda človekovih pravic.

Pri pripravi akcijskega načrta je kot članica Začasne strokovne podkomisije za pripravo aktivno sodelovala tudi dr. Kornelija Marzel, namestnica varuha, ki ji je mandat potekel 23. 5. 2019.

Varuh je svoj nagovor zaključil z mislijo na posameznike v gospodarstvu. Izrazil je pričakovanje, da bodo vsi udeleženci današnjega foruma izkoristili možnosti, ki jih imajo, in se postavili v bran človekovih pravic.

 

 

 


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.