Natisni vsebino

Varuh Svetina »Težave otrok in posegi v njihove pravice so na evropski ravni precej primerljive"

29.01.2020 13:32
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Ob 30-letnici Konvencije o otrokovih pravicah in 20-letnici njenih vsebinskih protokolov je Ministrstvo za zunanje zadeve pripravilo okroglo mizo »Slovenija za otrokove pravice«, ki se jo je udeležil tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina. S priznanjem otroka kot nosilca pravic in ne le kot predmeta zaščite ter s celovito obravnavo pravic v vseh življenjskih okoliščinah in edinstvenimi vodilnimi načeli je konvencija bistveno pripomogla k izboljšanju položaja otrok po svetu.

»Zaradi neustreznih socialnih in ekonomskih razmer mnogi otroci ne živijo v družinah, ki bi zmogle zaščititi njihove pravice in nimajo možnosti za razvoj vseh svojih sposobnosti,« poudarja Peter Svetina. Dodaja, da smo sicer v Sloveniji razvili razmeroma dobre sisteme socialnega, zdravstvenega in institucionalnega varstva, izobraževanja, rejništva, posvojitev, svetovanja, pravnega in sodnega varstva ter drugih pomoči otrokom in staršem, a da kljub temu v praksi na posameznih področjih še vedno ni postorjeno vse za polno zaščito otrokovih pravic, načel in določil konvencije. Po besedah Svetine se na področju socialne varnosti pri Varuhu človekovih pravic pogosto srečujejo s stiskami, ki so posledica revščine, problemi so na področjih socialne izključenosti, medvrstniškega in spletnega nasilja, pereča so dolgotrajna rejništva in številne težave, ki so posledica ločitve staršev. Srečujejo se s kršitvami pravic romskih otrok, pa tudi otrok beguncev, z neenako obravnavo otrok pri skrbi za njihovo zdravje. Varuh opozarja tudi na pomanjkanje pedopsihiatrov, kliničnih psihologov in drugih strokovnjakov, pa na dejstvo, da skrb za otroke s posebnimi potrebami in invalidnostmi še vedno ni urejena sistemsko, ampak je odvisna je od ozaveščenosti posameznikov in njihovih individualnih prizadevanj.

Težave otrok in posegi v njihove pravice so po besedah varuha človekovih pravic na evropski ravni precej primerljive, kar spoznava ne le v okviru srečanj s kolegi iz drugih držav, pač pa tudi v okviru mreže evropskih ombudsmanov za otrokove pravice (ENOC) in ombudsmanov za otrokove pravice jugovzhodne Evrope (CRONSEE). »Mednarodno sodelovanje omogoča pretok informacij o primerih dobrih in slabih praks, iskanje skupnih rešitev, srečanja pa so pomembna tudi zato, ker smo združeni močnejši. Včasih država bolj sliši opozorila iz tujine - od regionalnih oz. mednarodnih organizacij – in tu smo si s kolegi ombudsmani v veliko pomoč,« še poudarja Peter Svetina. Brez mednarodnega sodelovanja po njegovem mnenju namreč ni mogoče razreševati vprašanj beguncev, ki bežijo pred vojnami, posledicami podnebnih sprememb ali revščino. »Varnostne, gospodarske, finančne in druge krize vodijo k izključevanju, neenakosti, revščini ter povzročajo erozijo človekovih pravic, zato so velika ovira za trajen gospodarski in trajnostni razvoj. Tudi zato sta na vseh področjih tako zelo pomembna sodelovanje in solidarnost,« še meni Svetina.

Na področju otrokovih pravic po njegovem mnenju izzive prinašajo tudi informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki se nezaustavljivo širijo v vse pore naših življenj. »Slovenski otroci imajo v primerjavi z vrstniki po svetu visoko stopnjo dostopnosti do interneta, kar je dobro, hkrati pa to povečuje tveganja za zlorabe. Spletno nasilje, verbalno, spolno, ekonomsko, lahko preide tudi v nasilje v fizičnem življenju. Vedno več je otrok staršev, ki imajo različna državljanstva, ali živijo v različnih državah, kjer lahko prihaja do mednarodnih ugrabitev otrok, težav pri ohranjanju stikov ali plačevanju preživnine,« še dodaja varuh in opozarja na pomen ozaveščanja: "če želimo spremembe v svoji okolici, jih moramo najprej začeti udejanjati pri sebi." 


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.