Natisni vsebino

Varuh pričakuje zakonsko ureditev vključevanja oseb z motnjo v duševnem razvoju po dosegu polnoletnosti

12.06.2014 10:56
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer s sodelavci se je v torek, 10. 6. 2014 sestala s prof. dr. Alenko Šelih in predstavnico skupine staršev, ki so Varuha že pred časom opozorili na problem neustrezne zakonodaje, statusa in zaposlitvenih možnosti mlajših polnoletnih oseb z motnjo v duševnem razvoju.

Sogovorniki so opozorili, da je Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) iz leta 1983 pretog in ne omogoča ustreznega socialnega vključevanja oseb z motnjo v duševnem razvoju. Poleg  tega je Ustavno sodišče že leta 2007 odločilo, da je ZDVDTP v neskladju z Ustavo, zakonodajalec pa ugotovljene neskladnosti še ni odpravil. Dodatna težava je v tem, da tudi drugi obstoječi predpisi ne omogočajo primernega socialnega vključevanja teh oseb oziroma ohranjanja njihove samostojnosti ter vstopanja na trg dela v skladu z njihovimi zmožnostmi.

Varuh ocenjuje, da je z vidika pravne države nedopustno stanje, da niti izvršilna, niti zakonodajna veja oblasti v sedmih letih ne odpravi ugotovljene neustavnosti zakona, zato pričakuje, da bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju s pristojnimi državnimi organi nemudoma začelo s pripravo strokovnih podlag za nov zakon, ki bo osebam z motnjo v duševnem razvoju olajšal socialno vključevanje po dosegu polnoletnosti in jim omogočil čim bolj samostojno življenje.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.