Natisni vsebino

Varuh ob svetovnem dnevu invalidov ugotavlja, da se še zmerom kršijo pravice študentov invalidov

03.12.2014 16:44
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je danes, 3. 12. 2014, ob svetovnem dnevu invalidov s sodelavci poslovala v Celju. Ob tej priložnosti pa se je med drugim še enkrat srečala s primerom diskriminacije študentov invalidov glede povračil stroškov za prevoz med kraji bivanja in izobraževanja. Gibalno ovirani študenti namreč ne morejo uveljavljati povračil stroškov javnega prevoza kot drugi študenti.

Ob uveljavljanju novih predpisov za uravnoteženje javnih financ je zakonodajalec v letu 2012 med drugim »pozabil« na gibalno ovirane študente. Varuh je že januarja 2013 na podlagi pobud ugotovil, da brezplačni prilagojen prevoz za invalide, ki ne morejo uporabljati javnega prevoza, do kraja izobraževanja, ni ustrezno sistemsko urejen. Navedene pomanjkljivosti po mnenju Varuha pomenijo kršitev Zakona o izenačevanju možnosti invalidov ter tudi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin študentov invalidov, in sicer kršitev 14. člena ter drugega odstavka 52. člena Ustave RS. Z ugotovitvami o kršitvi človekovih pravic je Varuh na začetku januarja 2013 seznanil Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za infrastrukturo in prostor (MZIP). Ministrstva, na katere se je Varuh obračal, so ugotovila, da je bila dejansko narejena napaka in so gibalno ovirani študenti neupravičeno prikrajšani, vendar so prelagala odgovornost drug na drugega.

Šele konec marca 2013 je Varuh pridobil vse odgovore ministrstev, iz katerih izhaja načelno strinjanje z Varuhovim mnenjem, da prevozi gibalno oviranih študentov sistemsko niso ustrezno urejeni. Pristojna ministrstva so se sestala na začetku aprila 2013, da bi se dogovorila, na kakšen način bodo nepravilnosti odpravila. V svojih odgovorih ministrstvi izražata obžalovanje, da obstoječi sistem ureditve pravice do mobilnosti ne zagotavlja sistemskih rešitev za vse udeležence izobraževanja. Pristojna ministrstva so izoblikovala posebno medresorsko skupino, ki naj bi do konca leta 2013 pripravila predlog za ustrezno spremembo zakonodaje. Ker MDDSZEM svoje zaveze, da bo do konca leta 2013 pripravil predlog sprememb zakonodaje ni spoštovalo, pri tem pa se je skliceval tudi na soodgovornost ministrstev, pristojnih za izobraževanje in promet, smo predlog za posredovanje v letu 2014 naslovili tudi že na (nekdanjo) predsednico Vlade RS. Ugotovljene kršitve človekovih pravic invalidov tudi do danes še niso odpravljene.

O problematiki diskriminacije pri prevozu študentov invalidov je Varuh poročal tudi v svojem letnem poročilu za leto 2013 (stran 52).

Ministrica za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti je v odgovoru Varuhu med drugim dodala, da Društvo študentov invalidov preko posebnega programa osebne asistence, ki se financira s sredstvi ministrstva in FIHO, za študente invalide ljubljanske in mariborske univerze organizira dnevne prevoze ter da se MDDSZEM dogovarja, da bi v obdobju, ko še ne bodo sprejete sistemske spremembe, svoje storitve razširili tudi na kraje izven širšega območja mestnih občin Ljubljana in Maribor.

Zaradi neustrezne zakonodaje na tem področju se na Varuha še vedno obračajo gibalno ovirani študenti. Nedavno se je na Varuha obrnila gibalno ovirana študentka iz območja Celja, ki se je pred tem že obrnila tudi na MDDSZEM, kjer pa so ji predlagali, naj se obrne na Društvo študentov invalidov Slovenije (DŠIS). Pobudnica je to tudi storila, vendar pa so jo na DŠIS zavrnili s pojasnilom, da so sredstva, ki jih dobi društvo od ministrstva namenjena »predvsem za stroške dela voznikov, ki izvajajo prevoze v Ljubljani in Mariboru«. Pobudnica obiskuje visoko šolo v Celju, zato si prilagojenega prevoza v okviru DŠIS ni mogla zagotoviti.

Varuh je oktobra letos zato ministrico ponovno pozval, da  nemudoma pripravi spremembe predpisov, ki bodo odpravile diskriminacijo pri subvencioniranju prevozov študentov invalidov, odprte primere pa do sistemske rešitve rešujejo z začasnimi ukrepi.

Ob poslovanju v Celju se je Varuh ponovno srečal s to pobudnico, ki seveda ne more koristiti niti »začasne rešitve« prek DŠIS, ravno na svetovni dan invalidov. Ob tem lahko le izrazimo ogorčenje in obžalovanje, da ministrstva v dveh letih niso našla dovolj pripravljenosti za rešitev ugotovljene diskriminacije invalidov. Varuhinja zato namerava na to ponovno osebno opozoriti ministrico, ki pokriva tudi področje enakih možnosti in ji predlagati, da MDDSZEM pobudnici neposredno pokrije stroške prevoza in se tem odpravi ugotovljeno kršitev načela enakosti, ki ji doslej ni uspelo rešite sistemsko.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.