Natisni vsebino

Varuh na srečanju z direktorico podprl delo Uprave za probacijo

22.01.2019 13:24
Kategorija: Delovanje in dogajanjeNamestnik varuhinje človekovih pravic Ivan Šelih se je s sodelavci v ponedeljek, 21. 1. 2019, srečal z mag. Danijelo Mrhar Prelić, direktorico Uprave za probacijo, ki je organ v sestavi Ministrstva za pravosodje, in njenimi sodelavkami. Srečanje je bilo namenjeno podrobnejši seznanitvi z delovanjem Uprave za probacijo in njenimi enotami.

Varuh človekovih pravic RS je začetek delovanja probacijske službe v lanskem letu pozdravil, saj pričakuje, da bo (med drugim) tudi njeno delovanje pripomoglo k pogostejši rabi alternativnih sankcij in s tem k zmanjšanju števila zaprtih oseb. Slovenija se je tako končno priključila državam, ki namenjajo posebno skrb, da izvrševanje kazni poteka (tudi) v skupnosti, namesto le v zaporu.

Direktorica je v pogovoru opozorila na nekatere težave (tudi sistemske), s katerimi se srečujejo v praksi, zlasti pa na kadrovsko podhranjenost, saj je od pričakovanih 45 zaposlenih, trenutno zaposlenih le 19. Ti seveda težko opravijo vse pričakovane naloge ob številnih zadevah, ki so jim dodeljene v reševanje. Tudi Varuh človekovih pravic RS zato pričakuje čimprejšnjo popolnitev delovnih mest v tem organu, saj sicer to lahko vplivala na učinkovitost izvajanja strokovne obravnave oseb, ki so vključene v probacijo. Ob tem smo zagotovili tudi podporo pri odpravljanju ugotovljenih sistemskih težav na tem področju.
Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt