Natisni vsebino

Varuh skozi različne poklice na ogled mladim parlamentarcem

24.04.2015 15:54
Kategorija: Delovanje in dogajanjeVaruhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalci pri Varuhu Lan Vošnjak, Brigita Urh, Robert Gačnik in Nataša Kuzmič so danes, 24. 4. 2015, na obisk sprejeli predstavnike otroškega parlamenta iz ljubljanske regije. Predstavili so jim delovanje institucije Varuha človekovih pravic RS skozi nekaj različnih poklicev svetovalcev pri Varuhu.

Varuhinja jim je spregovorila o svoji vlogi varuhinje, potrebni dvotretjinski večini glasov poslancev za izvolitev, trajanju mandata. Opozorila je, da je institucija stara že 20 let in nakazala nekatera področja dela Varuha.

Brigita Urh, sicer učiteljica otrok s posebnimi potrebami, ki deluje kot svetovalka pri Varuhu na področju pravic otrok, je spregovorila o postopku reševanja pobud pri Varuhu. Posebno pozornost je posvetila krstu dijakov prvega letnika, ki mora biti prostovoljen in spoštljiv. Nekaj besed pa je namenila tudi maturantskim plesom, ki so prav tako prostovoljni, saj niso del učnega načrta, zato ne more nihče zahtevati od dijakov, da pri njih sodelujejo.

Robert Gačnik, svetovalec pri Varuhu, ki je specialist kriminalističnega preiskovanja, je predstavil delo Varuha na področju Državnega preventivnega mehanizma (DPM). Člani DPM-ja obiskujejo osebe, ki jim je bila odvzeta prostost, in kraje, kjer so ali bi lahko bile te osebe nastanjene. To so varovani oddelki v socialnovarstvenih zavodih, oddelki pod posebnim nadzorom v  psihiatričnih bolnišnicah, prevzgojni dom in vzgojni zavodi za mladoletnike, zavodi za prestajanje kazni zapora, prostori za policijsko pridržanje, center za tujce in azilni dom in druge podobne institucije. DPM je namenjen krepitvi varstva teh oseb pred mučenjem in drugim okrutnim, nečloveškim ali ponižujočim ravnanjem ali kaznovanjem, je svoj oris v veliki meri terenskega dela sklenil Gačnik.

Nataša Kuzmič, svetovalka pri Varuhu za odnose z javnostmi, sicer diplomirana novinarka in strokovnjakinja za odnose z javnostmi, je učencem zadnjih razredov osnovne šole predstavila svoje dinamično delo. Varuh je zavezan obveščati javnost o svojem delu, to pa obvešča tudi z namenom izobraževanja o človekovih pravicah. Pri tem uporablja različne načine, kot so srečanja s civilno družbo, ministri in drugimi predstavniki različnih organov, udeležbe na številnih dogodkih. Vsak mesec varuhinja s sodelavci posluje v enem od krajev Slovenije in se tam pogovarja z ljudmi v stiski. Pomembna vprašanja osvetli na konferencah in posvetih, ugotovitve Varuha pa predstavi na novinarskih konferencah, s sporočili za javnost, z e-novicami, preko spletnih strani in v dnevnem stiku s predstavniki medijskih hiš.

Namestnik varuhinje Tone Dolčič in svetovalec pri varuhu Lan Vošnjak sta v kotičku, ki je namenjen mladim, ki pridejo k Varuhu, in je hkrati tudi Unicefova varna točka, spregovorila še o nekaterih temah s področja varovanja pravic otrok. Odgovarjala sta tudi na številna vprašanja radovednih parlamentarcev med drugim o vnosu in uporabi mobilnih telefonov v šole, problematiki uniform in o otrocih s posebnimi potrebami.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.