Natisni vsebino

Varuh delovno z ZPIZ-om

18.05.2015 15:22
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer, njen namestnik Tone Dolčič in svetovalci pri Varuhu Brigita Urh, Lan Vošnjak, Barbara Kranjc in Nataša Kuzmič so se danes, 18. 5. 2015, srečali z Marijanom Papežem, generalnim direktorjem Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) in njegovimi sodelavci, Mojco Uhan, vodjo Službe za matično evidenco zavarovancev in prispevke, mag. Deanom Premikom, direktorjem sektorja za izvedenstvo in mag. Borisom Gačnikom, direktor Sektorja za izvajanje zavarovanja.

Govorili so o delovanju invalidskih komisij, njihovem odnosu do kandidatov za invalidsko upokojevanje in upoštevanju mnenj specialistov, naj kar so Varuha opozorili zastopniki pacientovih pravic. Predstavniki ZPIZ-a so Varuha med drugim seznanili s prizadevanji za ustanovitev neodvisne izvedenske institucije.

Seznanili so se s stanjem postopkov na podlagi ZUJF-a. Strinjali so se, da je bil ZUJF nepotreben in obžalovali, da je bil sprejet, saj je nepremišljeno sprejet povzročil številne kršitve pravic različnim skupinam.

Pogovorili so se o izvajanju odločbe Ustavnega sodišča RS opr. št. U-I-239/14, Up-1169/12 z dne 26. 3. 2015. v zvezi z odmero pokojnine tistim, ki so sodelovali pri notranjem odkupu delnic podjetij.

Beseda je tekla tudi o konkretnem primeru v zvezi s spremembo zavarovalne podlage na podlagi odločitve v delovnem sporu. Predstavniki ZPIZ- a so predstavnike Varuha obvestili, da se z odločitvami sodišče obeta nova pravna praksa v prid zavarovancem.

Govorili pa so še o povezavi med evidencami Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in Finančne uprave RS in problematiki informativnih izračunov konkretno o razhajanju med podatki v informativnem izračunu in odmerni odločbi.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.