Natisni vsebino

VABLJENI K JAVNI RAZPRAVI o posebnem poročilu Varuha o projektu Zagovornik - glas otroka

19.11.2012 15:47
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Izjave za javnost


Pred 23 leti je Generalna skupščina Združenih narodov sprejela Konvencijo o otrokovih pravicah (v nadaljevanju: KOP), ki zavezuje vse države pristopnice, da bodo pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki spoštovale otrokove koristi kot glavno vodilo.

Slovenija sicer zagotavlja večino pravic, ki jih določa KOP, vendar pa nerazumljivo dolgo odlaša z ratifikacijo nekaterih pomembnih mednarodnih pravnih aktov, ki bi raven zaščite otrok še izboljšali. To so predvsem Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolnim zlorabljanjem, Konvencija o pravici otrok do stikov in Izbirni protokol h KOP o postopku sporočanja kršitev.

Žal je bil v začetku tega leta na referendumu zavrnjen Družinski zakonik, ki bi, če bi bil uveljavljen, uvedel nekatere pomembne novosti in izboljšave na področju varstva otrokovih pravic. Med temi je tudi pravica otrok do svobodnega izražanja svojih mnenj, ki naj bi jo podrobneje uredil poseben zakon o zagovorništvu otrok.

Projekt Zagovornik – glas otroka že pet let poteka v koordinaciji Varuha človekovih pravic RS, zato smo se odločili, da ga predstavimo širši javnosti in spodbudimo strokovne in politične razprave o njegovi nadaljnji usodi.

Menimo, da je obletnica sprejema KOP primeren datum za javno objavo Varuhovega posebnega poročila, ki ga bomo ob dnevu človekovih pravic, 10.decembru 2012, poslali tudi v razpravo poslankam in poslancem Državnega zbora. Menimo namreč, da se mora zakonodajalec seznaniti z dosedanjim delom na tem področju in odločiti o načinu in obliki nadaljnjega razvoja projekta.

Vse zainteresirane vabimo, da nas seznanite s svojimi pripombami in predlogi k poročilu, še posebej pričakujemo stališča nevladnih organizacij, ki se ukvarjate s posameznimi področji otrokovih pravic. Vaša sporočila pričakujemo na info@varuh-rs.si ali po pošti, lahko pa nam jih posredujete tudi preko našega facebook profila.

Javno razpravo bomo zaključili z okroglo mizo, ki jo bomo organizirali 10. 12. 2012 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.

Posebno poročilo je dosegljivo tukaj.

 

 


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.