Natisni vsebino

V Helsinkih o Centru za človekove pravice, v Talin prenos slovenskih izkušenj

18.09.2014 13:57
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in njen namestnik Jernej Rovšek sta 16. 9. 2014 obiskala Center za človekove pravice (CČP), ki od leta 2012 deluje v okviru Finskega ombudsmana. Finski ombudsman, CČP in neodvisno posvetovalno telo, ki ga sestavlja 40 predstavnikov nevladnih organizacij, strokovnjakov za človekove pravice, akademikov in predstavnikov neodvisnih organov (na Finskem posebni ombudsman) skupaj predstavlja državno institucijo za človekove pravice na podlagi Pariških načel OZN iz leta 1993.

Model delovanja CČP je zanimiv tudi za Slovenijo in je podoben predlogom Varuha (tudi v Letnem poročilu Varuha za leto 2011) za oblikovanje Centra za človekove pravice pri Varuhu, ki bi nadaljeval tudi delo Informacijskega centra, ki ga je prenehal financirati Svet Evrope. Varuh je predlagal oblikovanje takšnega centra, ki bi promoviral človekove pravice ter izobraževalne in raziskovalne naloge na tem področju. Vodilo bi ga posvetovalno telo predstavnikov nevladnih organizacij, strokovnjakov in določenih državnih organov, ki bi jih imenoval varuh. Varuh bi skupaj s centrom in posvetovalnim telesom izpolnjeval vse pogoje po Pariških načelih in bi zaprosil za polnopravni status (status A) kot državna institucija za človekove pravice po Pariških načelih in polnopravno sodeloval pri njihovem delu v okviru Združenih narodov  in ustreznih združenj. Takrat predlog, ki ga je za vlado pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve, ni bil (finančno) podprt.

V okviru tega obiska sta varuhinja in namestnik opravila delovni pogovor z direktorico CČP Kristino Kouros s sodelavci, v okviru obiska pa ju je sprejel tudi Finski ombudsman Petri JÄÄSKELÄINEN. Izkušnje finskega CČP so lahko dobra podlaga za morebitne prihodnje razprave o oblikovanju podobnega centra za človekove pravice in o polnopravni instituciji za človekove pravice na podlagi Pariških načel v Sloveniji.

V nadaljevanju sta se varuhinja in namestnik udeležila Generalne skupščine in Konference Mednarodnega združenja ombudsmanov (International Ombudsman Institute) v Talinu v Estoniji. Konferenca poteka pod naslovom Vloga ombudsmanov v demokraciji. V okviru konference bo imel namestnik varuhinje Jernej Rovšek uvodno predstavitev v okviru sekcije z naslovom Ali je ombudsman lahko konkurent sodni veji oblasti? To sekcijo bo moderirala glavna švedska ombudsmanka Elisabet Fura. V svoji predstavitvi bo namestnik varuhinje predstavil svoje poglede na zastavljeno temo in izkušnje Varuha človekovih pravic Republike Slovenije na tem področju.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.