Natisni vsebino

V gosteh pri DPM Hrvaške

27.10.2017 08:52
Kategorija: Delovanje in dogajanje, Državni preventivni mehanizem (DPM)Predstavnika Državnega preventivnega mehanizma (DPM), namestnik varuhinje Ivan Šelih in svetovalec pri Varuhu Robert Gačnik, sta bila od 25. 10. do 26. 10. 2017 na delovnem obisku pri DPM Republike Hrvaške, ki ga izvaja Pučki pravobranitelj.

Osnovni namen obiska je bila izmenjava praktičnih izkušenj izvajanja preventivnih obiskov. V ta namen sta predstavnici DPM Republike Hrvaške izvedli nenajavljen obisk zapora v Zadru, pri katerem sta, kot opazovalca, sodelovala člana DPM Republike Slovenije. Tokratni obisk je bil sicer osredotočen na obravnavo zaprtih oseb v tretmanjskem smislu in uporabi sredstev prisile.

Takšna oblika sodelovanja in izmenjava izkušenj izvajanja preventivnih obiskov v okviru mreže SEE NPM Network se je že v preteklosti izkazala kot koristna. Je namreč odlična priložnost za izmenjavo dobrih praks pri opravljanju nalog in pooblastil DPM, hkrati pa tudi spoznavanja načina obravnave zaprtih oseb v drugih državah in v okviru tega tudi pravnega okvirja, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij drugje. Kot primer dobre prakse v zaporu Zadar na primer izpostavljamo zaupen dostop do zdravstvene službe, saj zaprte osebe prijave za pregled pri zdravniku oddajo v posebne zaprte skrinjice, ki so v vsaki bivalni enoti (odpira jih le zdravstveno osebje).


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.