Natisni vsebino

V gosteh delegacija iz Tadžikistana

01.09.2017 10:59
Kategorija: Delovanje in dogajanje


V tednu od 28. 8. do 1. 9. 2017 se v gosteh pri Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) in Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij - PIC mudi delegacija iz Tadžikistana. Sestavljajo jo varuh človekovih pravic Alizoda Zarif in predstavniki drugih organov: urada predsednika republike, vrhovnega sodišča, vrhovnega državnega tožilstva, pravosodja, parlamenta, univerze in dveh predstavnikov nevladnih organizacij.

Delegacija je prišla v Slovenijo z namenom podrobneje seznaniti se z delom državnega preventivnega mehanizma (DPM), ki ga v skladu z Zakonom o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju skupaj z izbranimi nevladnimi organizacijami (med njim tudi PIC-em in Mirovnim inštitutom) izvaja Varuh; poleg tega pa tudi z delovanjem drugih državnih organov, ko gre za obravnavo oseb, ki jim je odvzeta prostost.

Predstavniki Varuha so članom delegacije prestavili svoje delo in aktivnosti, zlasti pa pravni okvir delovanja DPM in način opravljanja nalog in pooblastil DPM. Tako so jih podrobneje informirali o poteku obiska DPM na policijski postaji, v zaporu in socialnovarstvenem zavodu. Te ustanove so člani delegacije tudi obiskali in tako imeli možnost (tudi v pogovoru z njihovimi predstavniki) podrobneje spoznati življenje v njih. Aktivnosti na področju zagotavljanja človekovih pravic in preprečevanje mučenja in drugega okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja ter sodelovanja pri tem z Varuhom so delegaciji predstavili tudi predstavniki Ministrstva za pravosodje. Informacije o sodelovanju pri izvajanju nalog in pooblastil DPM pa so tuji gostje lahko pridobili tudi neposredno od predstavnikov PIC-a in Mirovnega inštituta.

Pričakujemo, da bodo vse posredovane informacije predstavnikom Tadžikistana, ki se pripravlja na podpis in ratifikacijo Opcijskega protokola v pomoč, zlasti pa pri vzpostavitvi, določitvi ali ustanovitvi enega ali več neodvisnih DPM za preprečevanje mučenja.Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.