Natisni vsebino

Ustanovljena regionalna mreža državnih preventivnih mehanizmov za preprečevanje mučenja

29.03.2013 09:30
Kategorija: Delovanje in dogajanjeDržavni preventivni mehanizmi (DPM) t. i. jugo vzhodne Evrope so v torek, 26. 3. 2013, v Beogradu oblikovali mrežo, namen katere je med drugim vzpostaviti boljše sodelovanje, izmenjavo izkušenj, in številne skupne dejavnosti z namenom učinkovitejšega izvrševanja nalog in pooblastil DPM, ki izhajajo iz Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju.

Ob tej priložnosti so predstavniki DPM Albanije, Črne gore, Hrvaške, Makedonije, Slovenije in Srbije (ob prisotnosti enega od ombudsmanov iz Bosne in Hercegovine) sprejeli Deklaracijo o sodelovanju, izvolili vodstvo in zastavili prve cilje. Kot veliko priznanje za dosedanje delo Varuha človekovih pravic RS na tem področju štejemo, da je bilo prvo predsedovanje mreži zaupano prav DPM Slovenije.

Srečanja so se udeležili tudi predstavniki Sveta Evrope, Pododbora za preprečevanje mučenja (SPT), Asociacije za za preprečevanje mučenja (APT) , Evropske komisije, Evropskega odbora za preprečevanje mučenja (CPT), Urada visokega komisarja ZN za človekove pravice, Pokrajinskega varuha človekovih pravic iz Vojvodine ter številne nevladne organizacije in predstavniki OVSE, ki je srečanje soorganiziral z Varuhom človekovih pravic Srbije.
Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.