Natisni vsebino

Uspešno srečanje mreže državnih preventivnih mehanizmov jugovzhodne Evrope

30.05.2014 11:55
Kategorija: Delovanje in dogajanjeVaruh človekovih pravic RS, katerega pooblastila segajo tudi v funkcijo Državnega preventivnega mehanizma (DPM) proti mučenju in drugemu nečloveškemu ravnanju, je 26. in 27. 5. 2014 gostil člane mreže DPM iz Jugovzhodne Evrope. Na srečanju, ki ga je s sodelavci pripravil namestnik varuhinje Ivan Šelih kot predsedujoči mreži v letu 2013, so osrednjo pozornost posvetili ciljem in izdelavi letnega poročila DPM-ja ter govorili nadaljnjem delu mreže. Dogodek se je odvijal v Hotelu Plaza v Ljubljani.

V uvodu je udeležence pozdravila varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Izpostavila je pomen državnega preventivnega mehanizma, ki v okviru institucije Varuha deluje v Sloveniji že od leta 2008, ko je bil opravljen prvi obisk Varuha v tej vlogi. Vseskozi Varuh dobro sodeluje tudi z izbranimi nevladnimi organizacijami, ki skupaj s sodelavci Varuha preverjajo ravnanje z osebami, ki jim je bila odvzeta prostost, da bi se okrepilo njihovo varstvo pred mučenjem in drugimi oblikami okrutnega, nečloveškega ali poniževalnega ravnanja ali kaznovanja. Izrazila je zadovoljstvo, da je lahko Varuh gostitelj takšnega srečanja, ki omogoča dobro izmenjavo mnenj, izkušenj in pozitivnih praks.

Namestnik varuhinje Ivan Šelih je kot vodja slovenskega DPM in predsedujoči mreži v svojem pozdravnem govoru izrazil zadovoljstvo, da so se srečanja udeležili predstavniki osmih NPM, in sicer iz Hrvaške, Bolgarije, Makedonije, Avstrije, Črne Gore, Srbije, Madžarke in seveda Slovenije. Izrazil je obžalovanje, da se srbski namestnik varuha Miloš Janković zaradi poplav v Srbiji srečanja ni mogel udeležiti in poudaril posebno vlogo DPM-ja v Srbiji v teh časih: ob tej naravni katastrofi DPM Srbije obiskuje centre, v katerih so začasno nastanjeni ljudje, ki so jih prizadele poplave.

Prvi dan so udeleženci srečanja govorili o letnih poročilih DPM, k pripravi in diseminaciji katerih jih zavezujeta 23. člen Opcijskega protokola in 36. točka Smernic o državnih preventivnih mehanizmih Pododbora za preprečevanje.
Letno poročilo DPM predstavlja pomembno komunikacijsko orodje, s katerim DPM-ji prispevajo k javnosti in vidnosti dela, zagotavljajo obveščanje pomembnih akterjev in javnosti o dejavnostih in delovanju DPM, pripravljajo in objavljajo analizo ključnih vprašanj, povezanih s preprečevanjem mučenja, predlagajo priporočila,  merijo napredek (ali pomanjkanje napredka) za preprečevanje mučenja ter vzpostavljajo in ohranjajo stalni dialog z oblastmi. Primarno so letna poročila namenjena nacionalnim akterjem in širokemu krogu prejemnikov s specifičnim interesom v preprečevanju mučenja.

V Sloveniji se priprave na pisanje poročila začnejo že na prvem srečanju v mesecu januarju, ko je srečanje vseh sodelavcev DNPM s predstavniki sodelujočih nevladnih organizacij. Vsako leto je več poglavij plod dela izbranih nevladnih organizacij. Poročilo pa je pravzaprav sinteza splošnih ugotovitev iz posamičnih obiskov.

Udeleženci so sklenili, da je nujna še bolj sistematična promocija dela DPM-ja, še več pozornosti je treba posvetiti analizi vpliva na odločevalce in implementaciji priporočil.

Drugi dan srečanj so udeleženci obiskali prostore za pridržanje, ki jih uporabljajo policijske enote v Ljubljani. Ob tem je DPM Slovenije preveril tudi uresničitev priporočil iz prejšnjega obiska.

Mreži se je pridružila tudi Bolgarija, soglasno podporo članic njenemu pristopu vodja mreže Ivan Šelih z zadovoljstvom pozdravil.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.