Natisni vsebino

Ugotovitve DPM-ja k usmeritvam za delo z osebami z demenco na področju institucionalnega varstva

04.03.2014 11:18
Kategorija: Delovanje in dogajanje


Namestnik varuhinje Ivan Šelih se je skupaj s sodelavci iz Državnega preventivnega mehanizma (DPM) v ponedeljek, 3. 3. 2014, v hotelu Mons v Ljubljani udeležil posveta z naslovom Dopolnitev usmeritev za delo z osebami z demenco na področju institucionalnega varstva. Posvet je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialen zadeve in enake možnosti.

Predstavil je delovenje slovenskega Državnega preventivnega mehanizma (DPM) in ugotovitve Varuha v vlogi DPM iz obiskov domov za starejše. Povedal je, da DPM vsako leto opravi več obiskov krajev odvzema prostosti, kjer preverja ravnanje osebja s stanovalci varovanih oddelkov, s pacienti v oddelkih psihiatričnih bolnišnic pod posebnim nadzorom, obsojenci na prestajanju kazni zapora, priporniki, osebami na prestajanju uklonilnega zapora, mladoletniki v prevzgojnem domu in vzgojnih zavodih, prosilci za mednarodno zaščito ter tujci v centru za tujce in drugimi osebami v podobnih institucijah. V letu 2013 je opravil 10 obiskov domov za starejše, in sicer 9 nenajavljenih in enega najavljenega.

Med drugim je povedal, da morajo domovi upoštevati določbe Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr) o nameščanju na varovane oddelke. V primeru neustreznih odzivov sodišč in težav lahko o tem seznanijo Varuha oziroma DPM.
Nadalje je poudaril še nekatera priporočila DPM-ja:

  • treba je spoštovati roke, ki jih v teh primerih (npr. za podaljšanje zadržanja) določa ZDZdr.
  • v dvomu ali je stanovalec sposobne razumeti pomen namestitve na oddelek in izraziti svojo voljo, mora o tem mnenje podati psihiater.
  • o osebi, ki soglasje prekliče je treba takoj obvestiti sodišče ali pa jo odpustiti iz varovanega oddelka.


Opozoril je, da ZDZdr vnaprejšnjega soglasja za namestitev v varovani oddelek ne ureja in da soglasje skrbnikov za posebni primer ali svojcev ni podlaga za namestitev na varovani oddelek. Poudaril je še, da je obveznost domov, da v sodnem postopku aktivno sodelujejo. Če so pozvani na dopolnitev vloge, morajo to storiti.

Opozoril je še na pomanjkljivost ZDZdr, v katerem ni predvidena možnost postopka za nujni sprejem stanovalca, in govoril o posebnih varovalnih ukrepih, kjer DPM ugotavlja njihovo različno razumevanje. Govoril je še o oskrbi stanovalcev domov za starejše, aktivnostih, kvaliteti bivanja, informiranosti, možnosti za pritožbe ter stikih z zunanjim svetom.

Prezentacija namestnika Šeliha v celoti.

Posveta so se ob namestniku Šelihu udeležili še svetovalci pri Varuhu mag. Jure Markič, dr. Ingrid Russi Zagožen, Miha Horvat in Jasna Vunduk. 


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.