Natisni vsebino

Študijski obisk predstavnic DPM Hrvaške

17.09.2019 13:20
Kategorija: Delovanje in dogajanjeNamestnik varuha Ivan Šelih in član državnega preventivnega mehanizma (DPM) mag. Jure Markič sta 16. 9. 2019 na študijski obisk sprejela predstavnice DPM Hrvaške Majo Kević, namestnico varuhinje ter svetovalki Vanjo Bakalović in Snježano Stanić. Tako kot v Sloveniji, tudi na Hrvaškem naloge in pooblastila DPM opravlja Varuh človekovih pravic (Pučki pravobranitelj).

Skupaj so obiskali Oddelek za psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru, katerega del je tudi Enota za forenzično psihiatrijo. Vodstvo jim je predsatvilo obravnavo pacientov na oddelku za psihiatrijo in njegovi enoti za forenzično psihiatrijo.

Dogodek je bil znova odlična priložnost za izmenjavo dobrih praks pri opravljanju nalog in pooblastil DPM, hkrati pa tudi spoznavanja načina obravnave bolnikov s težavami v duševnem zdravju in v okviru tega tudi pravnega okvirja, ki to obravnavo  opredeljuje. To je tudi eden izmed ciljev sodelovanja v okviru mreže SEE NPM Network.


Nazaj
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.